Försvarskoncernen Saab redovisar ett starkt första kvartal och slår förväntningarna både sett till EBIT-resultatet och försäljsningsintäkterna.

Saabs orderingång ökade kraftigt till 17 018 MSEK (8 115), med särskilt stark tillväxt inom Dynamics och Surveillance. Försäljningsintäkterna ökade till 11 485 MSEK (9 218), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 23 procent som drevs av de flesta affärsområdena. Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 928 MSEK (654) med en rörelsemarginal på 8,1 proncent (7,1).

Verksamheten genererade en kapitalvinst på 270 MSEK från avyttringen av MTM-verksamheten, men det var även en nedskrivning i Saabs minoritetsportfölj om -260 MSEK. Periodens resultat uppgick till 735 MSEK (372), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 5,45 SEK (2,66). Det operationella kassaflödet ökade till 3 072 MSEK (-179) under kvartalet på grund av förskottsbetalningar från nya kundkontrakt. Saab hade en nettolikviditet på SEK 5,3 mdSEK (-1,4) under kvartalet, vilket ger flexibilitet att utnyttja framtida möjligheter. Saab upprepade sina helårsprognoser för 2023 angående organisk försäljningstillväxt, tillväxt i rörelseresultatet och operationellt kassaflöde.

– Saab levererade en stark tillväxt och starka finansiella resultat under första kvartalet 2023. Vi har sett en fortsatt hög marknadsefterfrågan och har en växande kundbas. Saabs position med en unik produktportfölj, teknologi och inriktning på lokal närvaro på marknader runt om i världen har ytterligare stärkt bolaget i Europa och inom Nato. Det vi gör är idag viktigare än någonsin tidigare. I kvartalet välkomnade vi över 500 nya medarbetare och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra Saab till ett ännu starkare bolag, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.