Raws är ett Foodtech-startup med visionen om att erbjuda det bästa sugröret till marknaden. Visionen uppnås genom att tillverka sugrör på svenskt vass vilket i sin tur gör produkten unik då det innebär vissa egenskaper som saknas hos exempelvis pappers- och plastsugrör. Finanstid har fått äran att intervjua Eyoel Lundberg, grundare och vd för Raws.

Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör och vilken roll fyller du i Raws?
– Jag älskar att utforska och på det sättet skulle jag beskriva mig själv som kreativ. Jag har en tendens att tänka utanför boxen, något som gör att jag utmanas och ställs på prov konstant. Att beskriva mig som en “starter” går nog också bra, att skapa något, exempelvis en produkt ligger nära mitt hjärta. Att skapa känslor kring en produkt är enligt mig A och O för värdeskapande och detta är något jag brinner lite extra för. 

Kan du kort förklara Raws affärsidé?
– Vår affärsidé är väldigt enkel, vi skördar svenskt vass och tillverkar sedan hållbara sugrör av materialet som säljs till grossister och restauranger. Sugrören finns tillgängliga i olika storlekar och passformer beroende på produktens ändamål.  

Sugrör gjort på vass känner förmodligen inte alla till, kan du berätta lite om produkten?
– Idag finns det en stor variation av olika sugrör, de tillverkas av olika material och har således olika egenskaper. Vår produkt är i många hänseenden unik jämfört med de andra typerna. Först och främst är sugröret gjort på vass och är därmed robust och kroknar inte vid användande, dessutom är de diskmaskinsvänliga och kan därför återanvändas under en lång period. För det andra, sugröret är snyggt och tilltalande för ögat, den passar i drinkar, läskedrycker, varma drycker…egentligen alla typer av drycker. Slutligen är våra produkter framtagna på ett miljövänligt sätt och är även helt kemikaliefri vilket gör att man kan använda dem med ett gott samvete.Raws har öppnat upp dörrarna för investerarna i år genom en konvertibelemission, hur planeras emissionslikviden att fördelas?
– Det stämmer och syftet är att det intagna kapitalet ska distribueras på ett sådant sätt som främjar produktionseffektiviteten samtidigt som vi kommer att investera i marknadsföring. Vi genomförde en investeringsrunda under sommaren i fjol, kapitalet gick då till investeringar i en ny produktionsmaskin samt en ny lokal, dessa investeringar ökade effektiviteten och vår produktionskapacitet. Med hjälp av denna emission kommer vi fylla ytterligare hål, som när ifyllda kommer öka effektiviteten och därmed marginalerna väsentligt. Exempelvis kommer investeringar göras i bättre redskap för skördning av vass men även för förpackning. Sedan kommer vi lägga en väsentlig del av det intagna kapitalet på roadshows, utställningar på mässor runt om i landet så att fler kommer i kontakt med vårt varumärke och vår unika produkt.

Vad gör att Raws ligger rätt i tiden?
– Jag vågar tro att samhället blir mer och mer medvetna om den rådande klimatkrisen. Klimatdebatten står ständigt i fokus globalt och förs på politisk nivå såväl som på individnivå. Vid årsskiftet 2021/2022 trädde plastförbudet i EU i kraft och därmed förbjöds många olika engångsartiklar, exempelvis plastsugrör. Alla har vi sett plast på gatan, stränderna, kanske till och med i sjöar och havet. Vi löser ett klimatproblem som är väldigt enkelt att förstå genom våra sinnen, det är exempelvis mer komplext att förstå exakt vilka konsekvenser en fossildriven bil medför. Detta resulterar i ett förstärkt incitament att bruka våra produkter. 

– Eftersom vass växer som ogräs i stora delar av Sverige så har vi vass så att det räcker och blir över. Genom avtal med svenska kommuner så kan vi skörda vass på samma geografisk plats som försäljningen av slutprodukten sker på. Detta gör oss oberoende av ineffektiva och dyra distributionskanaler, dessutom resulterar det i en kort leveranskedja som i sin tur främjar klimatet och vi kan därmed kalla oss klimatsmarta. Något annat som gör att vi ligger rätt i tiden är att papperssugrör inte håller måttet, de slits snabbt ut och räknas som engångsartiklar. I övrigt så är en vanlig missuppfattning att tillverkningen av papperssugrör är miljövänligt, tillverkningen av papper kräver skogsskövling och oftast genom billig arbetskraft någon annanstans i världen vilket innebär att det måste transporteras via fartyg. Tillverkningen av ett papperssugrör kräver fyra gånger så mycket energi som tillverkningen av sugrör gjorda på vass.

Hur stor beräknas marknaden att vara?
– Att säga exakt vad marknadsvärdet uppgår till är vanskligt, dock kan vissa nyckeltal ge goda indikationer på hur stor marknaden kan tänkas vara idag och framgent. I Europa konsumeras cirka 35 miljarder sugrör per år och i USA förbrukas 3–4 miljoner sugrör dagligen. Man kan säga att varje person i världen i snitt konsumerar ett sugrör per vecka, konsumtionen sker främst genom restauranger, caféer och barer. Det som är bra för vår del är att marknaden är stor på de flesta geografiska marknaderna, speciellt i större städer som är rika på restauranger och dylikt. Dessutom växer vass i hela världen vilket gynnar våra expansionsplaner, vi kommer alltid ha goda möjligheter till att producera i samma regioner som slutförsäljningen sker på.

Varför väljer restauranger er produkt?
– Vi löser ett befintligt problem, papperssugrör är inte omtyckta och många tycker att våra produkter är ett perfekt substitut då de är en fröjd för ögat samtidigt som de är återanvändningsbara. Dessutom är vår produkt anpassningsbar när det kommer till storlek och mått, detta innebär att sugrören passar alla drycker som restaurangen säljer. Restaurangens gäster upplever en feel good känsla och restaurangen själva kan implementera våra produkter med ett gott samvete eftersom produkten är kemikaliefri och miljösmart.

Vad har Raws för bolagsspecifika mål på kort och längre sikt?
– Under 2022 har vi som mål att sälja 50 miljoner sugrör och 2025 ska Raws vara störst i världen när det kommer till försäljning av sugrör. För att uppnå det sistnämnda målet så har vi en uppsatt expansionsplan som innebär att vi under 2023 ska öppna upp fabriker i USA och Australien. Två strategiskt valda geografiska platser som under full produktion beräknas leverera en kapacitet om 350 miljoner sugrör årligen. Under 2022 ska vi även vara kassaflödespositiva och uppnå en bruttomarginal om 60–70% och därmed uppnå break-even. Vårt övergripande mål är således att uppnå en tillväxtresa som samtidigt karaktäriseras av hög lönsamhet.

– Vi vill som sagt uppnå höga marginaler genom att skala konceptet, en tydlig målsättning vi har är att inte endast skapa intäkter vid försäljning, utan även vid skördningen och vid spill. Idag är vass en kostnad för kommuner då det kräver mycket underhåll, det är oönskat vid badplatser, båtplatser med mera. Planen är att vi åtar oss arbetet för skördningen och skapar således en intäkt redan vid steg ett. All vass som samlas in kan tyvärr inte användas till produktion och därmed har vi cirka 50 % spill. Vi planerar att lösa detta problem genom att utvidga vårt erbjudande genom att även tillverka bestick och tallrikar av svenskt vass. Detta beräknas öka vinsten per artikel avsevärt samtidigt som det bidrar till ökad omsättningstillväxt.

Tack för en väldigt intressant och givande intervju Eyoel! Vi på Finanstid önskar dig och Raws ett stort lycka till på denna unika och hållbara tillväxtresa.