Förväntningar på oförändrad ränta nu – sänkning senare i vår

Riksbanken står inför ett viktigt beslut gällande styrräntan. Medan inflationen har sjunkit mer än förväntat i februari, råder det bred enighet bland experter och de fyra stora bankerna att styrräntan kommer att hållas oförändrad vid den nuvarande nivån på 4,0 procent vid det kommande mötet. Förväntningarna är att en första räntesänkning kommer att ske senare under våren, en prognos som delas av Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken, även om de skiljer sig något åt gällande exakt tidpunkt. I februari flaggades det för en potentiell räntesänkning redan nu i mars men det är ytterst liten sannolikhet att så blir fallet.

Enighet bland experter

Marknadsaktörerna förväntar sig en oförändrad styrränta från Riksbanken. Denna syn delas av experter och de fyra storbankerna, som alla förutser att den första räntesänkningen kommer att äga rum senare i vår. Konjunkturinstitutet pekar också på juni som en trolig tidpunkt för räntesänkningen, baserat på den senaste tidens inflationssiffror som visar på en nedgång mer än väntat.

Riksbankens huvudbry

Trots de allmänna förväntningarna på en oförändrad ränta framhäver analytiker två specifika orosmoln som kan påverka Riksbankens framtida beslut. Dessa orosmoln inkluderar en för hög tjänsteinflation och risken för en kronförsvagning.

Tjänsteinflationen skapar bekymmer

Tjänsteinflationen, som dämpades i slutet av förra året, har återigen börjat öka. Denna uppgång kan innebära en risk för att inflationen fastnar på en för hög nivå, vilket skulle kunna skapa problem för Riksbanken i dess strävan att upprätthålla prisstabilitet.

Kronförsvagningens dubbla egg

Risken för en fortsatt försvagning av den svenska kronan är det andra orosmolnet. En svagare krona kan dels bidra till ökad importprisinflation, dels skapa osäkerhet kring den svenska ekonomins stabilitet. Detta scenarie skulle kunna pressa Riksbanken att agera försiktigt med eventuella räntesänkningar för att inte ytterligare försvaga kronan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis står Riksbanken inför ett delikat beslut där man måste balansera mellan att hantera en sjunkande inflation och att navigera genom de risker som en för hög tjänsteinflation och en potentiell kronförsvagning för med sig. Medan det råder enighet om att behålla räntan oförändrad just nu, blir tajmingen och hanteringen av de kommande räntesänkningarna avgörande för Sveriges ekonomiska framtid och det finns all anledning att försöka läsa mellan raderna på pressträffen klockan 11.00.

Du kan följa Riksbankens pressträff i direktsändning på Riksbankens Youtube-kanal på den här länken.