I ett nyligt tal hos Nordea i London, belyste vice riksbankschef Per Jansson Riksbankens senaste räntebeslut och framhävde en möjlig räntesänkning redan under första halvåret. Jansson uttryckte försiktighet och underströk behovet av väl övervägda beslut i penningpolitiken.

Inflationstrycket avtar

Jansson välkomnade den fortsatta avmattningen av inflationstrycket, vilket öppnar upp för en tidigare räntesänkning än väntat. Dock, med en inflation exklusive energipriser fortfarande väl över målet på 5,3 procent, betonade han att penningpolitiken behöver förbli åtstramande en tid till. Den underliggande inflationen har dock sjunkit snabbare än förväntat de senaste månaderna, och den ekonomiska avmattningen minskar risken för att inflationen ska förbli förhöjd.

Risker kvarstår

Trots de positiva signalerna, varnade Jansson för risker som kan försämra läget, såsom geopolitiska spänningar och potentiella nya kostnadschocker för företagen. Dessa faktorer kan återigen pressa upp inflationen och kräver därför en försiktig penningpolitisk anpassning.

Möjlig räntesänkning

Jansson uteslöt inte möjligheten till en räntesänkning redan i mars, men ansåg det mindre troligt. En gynnsam inflationsutveckling och tydligare planer på räntesänkningar från de stora centralbankerna krävs för att detta ska bli verklighet. Han såg det som mer realistiskt att räntan sänks vid mötet i maj eller juni.

Behovet av pauser

Med tanke på det osäkra världsekonomiska läget, framhöll Jansson att det sannolikt kommer att finnas behov av att temporärt pausa räntesänkningarna för att invänta ytterligare information och minska osäkerheten. En välbalanserad penningpolitik minskar risken för att man senare behöver höja räntan igen.

Sammanfattningsvis betonade Jansson vikten av en försiktig och väl övervägd penningpolitik i det nuvarande ekonomiska klimatet. Med avtagande inflationstryck och ekonomisk avmattning finns det utrymme för en tidigare räntesänkning, men risken för bakslag och behovet av pauser i räntesänkningarna kvarstår.