I en nyligen tillkännagiven affär har svenska Netigate förvärvat det finländska företaget Lumoa, en rörelse som utlovar att omforma landskapet för upplevelsehantering (XM) i Europa. Genom detta förvärv kombinerar de två företagen sina styrkor för att erbjuda en oöverträffad lösning i att fånga upp och analysera kund- och medarbetarfeedback.

En ny era för upplevelsehantering

Netigate, en framstående aktör inom XM-lösningar, har utvidgat sin portfölj genom att förvärva Lumoa, en pionjär inom kundupplevelser (CX) som integrerar generativ AI-teknik. Detta samgående markerar en milstolpe för både organisationer, med en förenad vision om att centralisera kund- och medarbetares åsikter i företagsstrategier och beslutsfattande.

Med över 1 500 kunder mellan sig, inklusive välkända namn som City Gross, Rusta, Ikano Bank, och Spotify, är Netigate och Lumoa nu rustade att erbjuda sina tjänster från en samlad front över hela Europa. Denna sammanslagning inte bara breddar deras kundbas utan även förstärker deras position som ledare inom XM-sektorn.

Omvandling av feedback till handling

Dagens företag står inför utmaningen att effektivt nyttja den feedback som samlas in från olika kanaler. Netigate och Lumoa har identifierat lösningen i att kombinera innovativa insamlingsmetoder med toppmoderna analytiska verktyg. Genom att göra detta kan företagen inte bara förstå feedbackgivarens sinnesstämning på djupet utan också dela insikterna snabbt för att underlätta omedelbara och effektiva åtgärder.

Mikkel Drucker, VD för Netigate, understryker vikten av detta förvärv i att driva företagets mission att inspirera till handling genom en autentisk förståelse för människor. Genom att integrera Lumoas expertis inom AI och CX med Netigates avancerade feedbackhanteringssystem, etablerar de en ny standard för hur företag kan använda återkoppling för att skapa hållbar tillväxt och välmående.

Fördelar med den kombinerade tekniken

Tillsammans erbjuder Netigate och Lumoa företag den mest avancerade tekniken, inklusive AI-verktyg som framhäver kunders och medarbetares åsikter, samtidigt som de säkerställer efterlevnad av europeiska dataskyddslagar. Carlos Del Corral, VD för Lumoa, betonar hur samarbetet accelererar deras uppdrag att ge alla medarbetare de verktyg som behövs för att fatta informerade beslut baserade på kundinsikter.

Stöd från GRO Capital

Netigates ambitioner får ytterligare vind i seglen tack vare en betydande investering från GRO Capital, en ledande riskkapitalfond med fokus på B2B-programvara i Norden. Med en prognos som förutser en marknadstillväxt för EX- och CX-programvara till över 10 miljarder dollar i EU fram till 2027, är Netigate och Lumoas samarbete väl positionerat att ta en ledande roll i denna expansion.

Lars Lunde, partner på GRO Capital, uttrycker entusiasm över partnerskapet mellan Netigate och Lumoa som ett lysande exempel på deras investeringsfilosofi att stödja företag på väg mot tillväxt och att definiera framtiden för sina branscher. Framtiden ser ljus ut för denna nya kombinerade plattform, med potential att revolutionera upplevelsehanteringen inte bara i Europa utan globalt.

Genom detta strategiska förvärv stärker Netigate och Lumoa sin position som föregångare inom upplevelsehantering. De är nu redo att möta framtidens utmaningar med innovativa lösningar som omvandlar feedback till konkreta åtgärder och positiva förändringar. Deras samarbete representerar en ny våg av teknikdriven insikt, där den mänskliga upplevelsen står i centrum för affärsstrategi och utveckling.

Fokus på dataskydd och integritet

Ett av de mest kritiska områdena där Netigate och Lumoa tillsammans utmärker sig är deras åtagande till datasäkerhet och integritet. I en tid där dataskydd är av yttersta vikt, försäkrar de att all kund- och medarbetarinformation hanteras med största omsorg och i enlighet med europeiska regelverk. Detta åtagande säkerställer inte bara företagens efterlevnad utan också deras kunders förtroende och säkerhet.

Framtidsutsikter och möjligheter

Med Netigate och Lumoas sammanföring öppnas nya dörrar för innovation inom upplevelsehantering. Företag över hela Europa, och potentiellt världen över, har nu tillgång till en kraftfull plattform som kan hantera och analysera stora mängder feedback på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Denna kapacitet möjliggör snabbare och mer informerade beslut, vilket kan leda till bättre kundupplevelser och arbetsmiljöer.

Utmaningar och framsteg

Som med alla företagsfusioner och förvärv, kommer Netigate och Lumoa att stå inför utmaningar i att integrera sina system, kulturer och team. Dock, med en stark gemensam vision och ett fokus på innovation och kundcentrering, är de välutrustade att övervinna dessa hinder. Det framgångsrika genomförandet av deras sammanförda erbjudanden kommer att kräva noggrann planering, kommunikation och engagemang från båda parternas team.