Infinidat, en utvecklare och leverantör av stora lagringslösningar, meddelar att de har implementerat drygt sju exabyte med lagringskapacitet i hela världen. Det är en viktig milstolpe för företaget, som nyligen fyllde tio år.

Om en gigabyte motsvarar jordens storlek, skulle en exabyte motsvara solens storlek. Det har uppskattats att alla ord som mänskligheten uttalat motsvarar fem exabyte. En exabyte med videosamtal tar cirka 237 823 år att spela in, och man kan lagra 36 000 år av HD-kvalitetsvideo på bara en exabyte.

Det finns så mycket datautrymme som det är svårt att relatera till. Men det mest påtagliga är att Spotify, med uppskattningsvis 35 miljoner låtar, bara behöver cirka 70 000 terabyte – även om siffran ökar med i runda slängar 40 000 låtar om dagen.

Alla företag har ett snabbt ökande behov av att kunna lagra data snabbt och säkert. Inte minst för att kunna hämta dessa data igen, lika säkert och inte minst snabbt – vilket innebär svarstider på mindre än en millisekund.

– Vår snabba tillväxt i lagringskapacitet speglar en växande trend kring hur allt fler företag arbetar för att bli mer effektiva, påskynda sin digitala transformation och anpassa sig till sina egna förändrade lagringsbehov, säger Phil Bullinger, CEO för Infinidat.

Efterfrågan på lagring växer snabbt för Infinidat, bara under senaste kvartalet var tillväxten mer än en halv exabyte. Det följer utvecklingen som Infinidat tidigare har visat när man växte från fem till sex exabyte på sex månader.

Infinidats totala implementerade lagringsutrymme har större kapacitet än vad de åtta största lagringsleverantörerna (all-flash array, AFA) lanserade 2020. Det växande kundbehovet för system i petabyte-skala förväntas öka företagets fortsatta tillväxt.