IKEA Foundation, som är en oberoende organisation som stödjer sociala och miljömässiga initiativ runt om i världen, kommer att donera nästan 50 miljoner euro, motsvarande cirka 541 miljoner kronor, till SELCO Foundation för att bygga solceller på sjukhus och vårdcentraler i 12 län i Indien. Programmet, som heter ’Energi för Hälsa’, är avsett att förbättra tillgången till energi och kvalitativ vård för cirka 170 miljoner människor i Indien.

Eftersom nästan 70% av Indiens befolkning bor på landsbygden och förlitar sig på vårdcentraler som primärvård, är tillgången till kvalitativ vård ett allvarligt problem i många delar av landet. De flesta vårdcentraler drivs av fossila bränslen, vilket innebär att de har höga energikostnader och höga koldioxidutsläpp.

Därför är kombinationen av förnybar energi och energisnål teknik en av de bästa lösningarna för att säkerställa tillförlitlig och ren energi till landsbygdens vårdcentraler. Solceller har också potentialen att minska kostnaderna för energi och därmed sänka vårdkostnaderna. Vidare innebär initiativet en decentralisering och demokratisering av offentlig vård.

Genom att installera solceller på 25 000 vårdcentraler i Indien kommer programmet att skapa över 100 MW av solenergi och minska landets koldioxidutsläpp med över 3 miljoner ton över en 20-årsperiod. Programmet har alltså en direkt påverkan på Indiens netto-noll mål och bidrar till en hållbar och rättvis energiövergång till grön el.

Initiativet kommer att ge en rad positiva effekter på Indiens hälso- och sjukvårdssystem. För det första kommer vårdcentraler att få tillgång till pålitlig och ren energi, vilket kommer att förbättra sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet. För det andra kommer vårdpersonalen att få en bättre arbetsmiljö och kunna leverera högre kvalitet på vården. För det tredje kommer programmet att minska energikostnaderna för vårdcentraler och undvika slöseri med vacciner och andra kritiska resurser som kan förstöras vid strömavbrott. Slutligen kommer programmet att stärka Indiens klimatresistens och bidra till en hållbar utveckling av landets energisystem.

Det är glädjande att IKEA Foundation visar att folkhälsa och ansvarstagande för planeten kan gå hand i hand. ’Energi för Hälsa’ kommer att bidra till utvecklingen av en mer hållbar och effektiv vårdsektor globalt och kan fungera som en modell för liknande projekt i andra länder. Det är också viktigt att notera att programmet inte bara fokuserar på att installera solceller på vårdcentraler, utan också på att utbilda vårdpersonalen i energieffektivisering och energisnål teknik.

Initiativet visar också vikten av samarbete mellan organisationer, regeringar och det privata näringslivet för att adressera globala utmaningar som klimatförändringar och tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

Det är hoppfullt att se sådana positiva initiativ från organisationer som IKEA Foundation och SELCO Foundation som strävar efter att förbättra livskvaliteten för människor samtidigt som de tar hänsyn till planetens hälsa. Vi hoppas att fler organisationer och regeringar runt om i världen kan följa deras exempel och arbeta tillsammans för att bygga ett mer hållbart och rättvist samhälle för alla.