Från nästa månad kommer Ikeas kunder kunna teckna avtal om miljövänlig el. Bolaget har ambitiösa säljmål, men man menar att satsningen främst är en del av bolagets klimatstrategi.
– Vår motivation är inte att sälja el utan hjälpa kunden att minska sin förbrukning, säger Ikeas hållbarhetschef Jonas Carlehed.

Möbeljätten Ikea breddar produktportföljen ytterligare
Från att de senaste åren erbjudit både banktjänster och bostäder till sina kunder ger sig bolaget nu in i ytterligare en bransch – elmarknaden.

År 2030 ska Ikea vara klimatpositivt, det vill säga bolaget ska då minska sina utsläpp med mer än vad de själva släpper ut. Ett led i den strategin är att gör sina produkter klimatmässigt hållbara, men även att erbjuda nya, klimatsmarta produkter till sina kunder.

– Vi gör det enkelt för kunden att leva mer hållbart, säger hållbarhetschefen Jonas Carlehed.

Efter att tidigare erbjudit solpaneler tar man nu steget fullt ut på elmarknaden. Via satsningen Strömma, som lanseras i Sverige i början av september, kan privatkunder teckna avtal om el från svenska sol- och vindenergianläggningar.

Satsningen görs i samarbete med energibolaget Svea Solar och Ikea Sverige, som är ett bolag inom Ingka Group – den största franchisetagaren inom Ikea. Potentiella elkunder ingår ett avtal med Svea Solar som ansvarar för leverantörsbyte, fakturering, kreditkontroll och support.

Dyrt och krångligt med grön el
Jonas Carlehed säger att för den enskilde elkonsumenten det kan vara krångligt, men också dyrt att få tillgång till grön el. Med satsningen vill Ikea göra det enkelt att välja grön el. Dessutom ska konsumenten vi en app enkelt kunna se hur mycket el som används vid olika tider på dygnet.

Men Jonas Carlehed säger vidare att man också hoppas sätta tryck på marknaden att bygga ut elproduktionen från sol och vind.

– Ambitionen är att enbart erbjuda sol- och vindenergi från max fem år gamla anläggningar. Detta för att driva på en ökad produktion av förnybar el i takt med att efterfrågan ökar, säger han.

Ambitösa säljprognoser
Jonas Carlehed medger dock att även om beslutet att gå in på elmarknaden mycket handlar om att få fart på klimatomställningen, både inom Ikea och i Sverige, så finns det självklart också en ekonomisk sida av det hela. Han säger också att man är mycket väl medveten om att konkurrensen på den svenska elmarknaden är stenhård.

– Vi är ödmjuka inför att vi är en ny aktör på marknaden, men självklart så har vi ambitiösa säljprognoser, säger han.

Jonas Carlehed vill i dagläget inge uppge hur högt ställda målen är annat än ambitionen är ”kraftig” och man hoppas att nå så många av bolagets nuvarande kunder som möjligt.

– Vi har ju 160 miljoner besökare varje år och vi har tre miljoner Family-medlemmar, säger han.