I november avslutades ännu en månad med en rekordhöjning av konkurser i landet. Sammanlagt gick 904 aktiebolag i konkurs, vilket markerade en ökning på 14 procent. Denna siffra är den högsta sedan Creditsafe började registrera statistik 1999, och det är första gången som konkurserna har överstigit 900 under en enskild månad.

Sammantaget har antalet konkurser från januari till november ökat med 30 procent. Hittills i år har 7 318 aktiebolag gått i konkurs, jämfört med 5 615 under samma period förra året. Detta är den sextonde på varandra följande månaden med en ökning. Bland alla konkurser som inträffade i november var 4 av 10 företag unga och etablerade under eller efter pandemin.

– Månadens toppnotering är en tråkig, men förväntad konkursutveckling. Speciellt utifrån de sämre ekonomiska tiderna och det faktum att det finns fler aktiebolag idag än tidigare. Inflation, ökade räntekostnader och återhållsamma hushåll innebär stora utmaningar för många företagare, speciellt nystartade. Det är en utmanande tid för näringslivet där förmågan och möjligheten att ställa om och anpassa sin verksamhet blir avgörande, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Pandemins skatteuppskov – en tung börda för företag

Under november hade 15 procent av alla konkurserna skett hos bolag som hade erhållit ekonomiskt stöd under och efter pandemin genom uppskov med momsbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Dessa företag hade sammanlagt obetalda skatter på nästan 1,9 miljarder.

Inga sektorer går fria

Inom E-handel och byggsektorn märks konkurserna tydligast under november. Byggbranschen visade en ökning på 33 procent medan e-handeln upplevde en uppgång på hela 70 procent. Över året har sportaffärer och sporthallar, byggsektorn, städföretag, konsultbyråer och detaljhandel haft de svåraste förhållandena. Ingen bransch i statistiken har undgått den ökande trenden av konkurser.

Bransch
2022
2023
Ökning %
(endast nov)
Sportaffärer och Sporthallar
80 153 91% (-65%)
Byggbranschen 978 1328 36% (33%)
Städföretag
80 108 35% (-7%)

Konsultbyråer

368 488 33% (19%)
Detaljhandel
681 882 30% (9%)
Bilhandlare 93 118 27% (-38%)
Hotell & Restaurang
533 656 23% (-16%)
Livsmedelsbutiker 100 122 22% (20%)
Fastighetsbolag 147 186 20% (-7%)
Industri 241 286 19% (17%)
Åkerier
146 173 18% (-35%)
Partihandel 346 408 18% (-11%)
Bilverkstäder 193 228 18% (4%)
E-handel 167 195 17% (70%)

Tabell: Creditsafe

Flygbolag och bemanning

Den största konkursen under denna månad var flygbolaget Nova Airlines AB, även känt som Novair, med en årsomsättning på 874 miljoner. De avslutade sin verksamhet tidigare i år efter att researrangören Apollo sagt upp sina avtal. Näst största företaget som drabbades var personaluthyrningsföretaget Work for you i Sverige AB med sina 138 anställda.

Nystartade företag har minskat 10 av 11 månader

Nystartade företag har minskat under 10 av de 11 månaderna i år. Antalet nyregistrerade företag har återgått till nivåer före pandemin. Under den senaste månaden registrerades 4 759 nya aktiebolag, vilket är 11 procent färre än under samma period förra året. Totalt i Sverige finns för närvarande 760 000 aktiva aktiebolag, jämfört med ca 430 000 för 10 år sedan.