Ericsson ingår megaavtal med AT&T, ordervärde ca 14 miljarder dollar

Telekombolaget Ericsson ingår ett femårigt avtal med den amerikanska teleoperatören AT&T, det framgår via ett gemensamt pressmeddelande på tisdagsmorgonen. Avtalet avser AT&T:s planer för att leda utbyggnaden av kommersiella Open Radio Access Networks (Open RAN) i USA. Det banbrytande samarbetet med Ericsson (NASDAQ: ERIC) förväntas gynna telekomindustrin och underlätta skapandet av en mer robust nätinfrastrukturleverantörs-ekosystem. Det femåriga kontraktet med Ericsson har ett värde på ungefär 14 miljarder dollar.

AT&T:s strategi innebär att 70 procent av trafiken i de trådlösa näten ska använda Open RAN-plattformar vid utgången av 2026. Företaget planerar att, i samarbete med Ericsson och Fujitsu, driftsätta fullständigt integrerade Open RAN-platser senast under 2024. Genom att övergå från slutna, proprietära gränssnitt möjliggörs snabbare utbyggnad och driftsättning av olika hårdvarukomponenter från olika partners på varje enskild plats. Från och med 2025 planerar AT&T att skala upp användningen av Open RAN-teknologi i hela det trådlösa nätet i samarbete med flera partners såsom Corning Incorporated, Dell Technologies, Ericsson, Fujitsu och Intel.

Det fleråriga avtalet mellan AT&T och Ericsson för att implementera Open RAN befinner sig i en betydande fas inom 5G-innovationscykeln. Övergången till en öppen, flexibel och programmerbar trådlös teknologi ger AT&T möjligheter att snabbt dra nytta av nästa generations trådlösa teknik och spektrum när de blir tillgängliga. Denna innovativa teknik förväntas skapa mindre energikrävande och mer hållbara nätverk med ökad kapacitet för att leverera förbättrad användarupplevelse. Ericssons öppna nätarkitektur kommer att utgöra en grund och möjliggöra för utvecklare att driva innovation genom öppna och programmerbara nät samt skapa möjligheter för nya leverantörer. Detta förväntas modernisera och öka konkurrensen på den amerikanska marknaden för trådlösa nät.

AT&T förutser att ökad konkurrens på den amerikanska RAN-marknaden kommer att främja ökad innovation och effektivitet. Valet av Open RAN tillsammans med partners som utnyttjar öppen hårdvara, migrerar till molnbaserad RAN och introducerar radioutrustning från tredje part förväntas öka flexibiliteten vid val av utrustning, minska nätkostnaderna och förbättra driftseffektiviteten. Denna högteknologiska nätbyggnadsmetod förväntas möjliggöra för AT&T att fortsätta investera i snabbt växande bredbandsnät.

Chris Sambar, AT&T Executive Vice President, Network, säger: “AT&T tar ledningen i utvecklandet av en öppen plattform i vårt trådlösa nät. Genom samarbetet med Ericsson öppnar vi upp RAN-nät, driver innovation, driver på konkurrens och kopplar upp fler amerikaner med 5G och fiber. Vi är nöjda med att Ericsson delar vårt stöd till Open RAN och möjligheterna detta skapar för amerikansk digital infrastruktur.”

Börje Ekholm, Ericssons vd och koncernchef, säger: ”Nät med hög prestanda och som är differentierade kommer att utgöra grunden för nästa steg i digitaliseringen. Framtiden ser lovande ut och jag är glad att vår långvariga partner AT&T väljer Ericsson i det för branschen strategiska skiftet till öppen, molnbaserad och programmerbara nät. Med det här skiftet och med öppna gränssnitt och API:er kommer branschen att utveckla nya prestandabaserade affärsmodeller vilket skapar nya sätt för operatörer att skapa värde genom näten. Vi är stolta över samarbetet med AT&T i industrialiseringen av Open RAN och över att hjälpa till att öka farten i den digitala transformationen i USA.

Ericssons 5G-produkter inom avtalet med AT&T kommer att tillverkas på Ericssons 5G Smart Factory i Lewisville, Texas. Fabriken, som invigdes 2020 och är högeffektiv samt i stor utsträckning automatiserad och drivs helt med förnybar energi. Den nyligen utbyggda fabriken har nu en produktionsyta på cirka 10 000 kvadratmeter och producerar högteknologiska 5G-system samt avancerade RAN-antenner för Ericssons kunder i USA. Ericsson blev nyligen den första nätinfrastrukturtillverkaren att uppfylla kraven i ”Build America, Buy America”-lagen. Produkterna som tillverkas i fabriken är märkta med “Made in USA” eftersom Ericssons anläggning uppfyller kraven i “Build America, Buy America”-lagstiftningen.

AT&T är en av de främsta investerarna inom infrastruktur i USA, både inom trådlös teknik och fiber. Åtagandet för Open RAN utgör en viktig del av AT&T:s strategi för att erbjuda den sömlösa anslutning som USA behöver. Målet för AT&T är att bli det ledande och snabbast växande företaget inom konvergerad fiber med ett modernt och konkurrenskraftigt trådlöst nät.

AT&T kommer att utnyttja det nya partnerskapet med Ericsson för att stärka sitt trådlösa nät i Nordamerika och bygga ut det “mest stabila 5G-nätet”. Förväntningarna är att AT&T kommer att investera mer inom det trådlösa området under de kommande fem åren än de 14 miljarder dollar som avtalet med Ericsson omfattar. Med tanke på den nära relationen mellan fiber och trådlösa nät samt den ökande efterfrågan från kunderna på att ha en enda leverantör för både bredband och trådlös uppkoppling, ser AT&T klara tillväxtmöjligheter för sin fiberverksamhet i de kommande åren.

AT&T fokuserar på att stärka sin position som en av de ledande aktörerna inom infrastruktur och teknologi i USA. Genom att ta sikte på Open RAN-initiativet strävar de efter att inte bara förbättra anslutningen för amerikaner genom 5G och fiber, utan också att främja konkurrenskraften på marknaden och främja innovativ utveckling inom telekommunikationssektorn.

Med det här partnerskapet och fokuset på Open RAN hoppas AT&T att kunna ligga i framkant när det gäller att erbjuda effektiva och avancerade trådlösa nät. Deras planer på att fortsätta investera i moderna nätverk, tillsammans med Ericssons teknik och erfarenhet, signalerar en ambitiös strävan mot att skapa mer tillförlitliga och högpresterande kommunikationsnät för framtiden. Det förväntas inte bara gynna AT&T och Ericsson utan också driva fram innovation och tillväxt inom telekommunikationssektorn i USA på lång sikt.