För att ytterligare accelerera sin tillväxt, har Hager Group undertecknat ett avtal om att förvärva Pmflex, den italienska specialisten på installationsrör för elkablar. Avtalet trädde i kraft den 23 december 2022 med Fund VII från Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), ett ledande tyskt private equity-bolag.

Förvärvet gör Hager Group till europeisk marknadsledare för tomrör och fördragna flexrör för elkablar. Pmflex ingick i DBAG Fund VII:s portföljbolag. Parterna har kommit överens om att inte avslöja detaljer om köpeskillingen. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och avslut förväntas ske under de första veckorna av kalenderåret 2023. Pmflex kommer att förbli en separat juridisk enhet.

– Transaktionen går i linje med koncernens tillväxtstrategi och kommer ytterligare stärka vårt kärnerbjudande. Med starka marknadspositioner under de senaste 60 åren inom produktion av system, lösningar och tjänster inom elinstallation så kompletterar Pmflex vår nuvarande portfölj på ett mycket bra sätt, säger Daniel Hager, vd för Hager Group.

Pmflex är en ledande europeisk tillverkare av installationsrör för elkablar. De är 150 anställda och har uppnått en omsättning på ett lågt tresiffrigt miljonbelopp i euro (2021). Bolagets produkter säljs i mer än 50 länder över hela världen.

Företaget bedriver sin verksamhet från två produktionsanläggningar i San Bartolomeo, nära Bergamo i norra Italien. Företaget grundades 1907, började som ett familjeföretag och ökade till sin nuvarande storlek med en kontinuerlig och framgångsrik tillväxtstrategi.

Gianluigi Rapizza, vd för Pmflex Group och styrelseordförande, kommentarer affären:

– Vårt uppdrag har alltid varit innovation med passion för att göra livet för installatörer enklare, snabbare och säkrare. Vi åtar oss också att skydda och ta hand om miljön så att vi kan förbättra den värld vi lever i. Inom Hager Group ser vi en stor möjlighet att framgångsrikt fortsätta detta uppdrag.

Jonas Olsson, Nordics & Northern Europe Pmflex Managing Director säger:

– Detta förvärv av Hager Group kommer fortsätta att utveckla vår starka position och närvaro i Norden.

I dag är Pmflex en stark innovatör som tillverkar rörprodukter för elkablar med hållbara plastmaterial. Detta stödjer därmed Hager Groups ansträngningar för att minska utsläppen och minska koldioxidavtrycket från elektriska installationer.

Rörprodukter är en del av kabelhanteringssystem som används för inbyggd kabeldistribution (t.ex. mellan fördelningscentraler och väggapparater) och även för eldistribution i golvet till uttagsboxar (t.ex. gjutna i betong), i både bostadshus och kommersiella byggnader.