Sonetel, ett SaaS-bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, rapporterar fortsatt tillväxt i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

 Inflödet av nya betalande kunder i december motsvarade en årstakt på ca 17,500 nya kunder per år. Detta är +70% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet kundabonnemang på virtuella telefonnummer var ca +5% jämfört med ett år sedan.

ARR (det årliga värdet av kundernas samtliga abonnemang) låg på 19,7 MSEK vilket är ca +11% jämfört med ett år sedan.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) minskade med -35% jämfört med samma månad föregående år. Nya betalande kunder blir lönsamma (ROI) i genomsnitt redan under första månaden.

Preliminära siffror från bokföringen fram till november visar på följande:

Nettoomsättningen var ca 2,0 MSEK. Bolaget har under räkenskapsårets första fem månader (juli – november) omsatt ca 9,5 MSEK vilket är ca +11% jämfört med samma period föregående år.

Bolagets resultat under perioden juli-november är ca +0.2 MSEK (efter justering för koncerninterna poster). Kassaflödet från den löpande verksamheten under juli-november är ca +1,0 MSEK.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Sonetel, ett SaaS-bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, rapporterar fortsatt tillväxt i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

 

Inflödet av nya betalande kunder i december motsvarade en årstakt på ca 17,500 nya kunder per år. Detta är +70% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet kundabonnemang på virtuella telefonnummer var ca +5% jämfört med ett år sedan.

ARR (det årliga värdet av kundernas samtliga abonnemang) låg på 19,7 MSEK vilket är ca +11% jämfört med ett år sedan.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) minskade med -35% jämfört med samma månad föregående år. Nya betalande kunder blir lönsamma (ROI) i genomsnitt redan under första månaden.

Preliminära siffror från bokföringen fram till november visar på följande:

Nettoomsättningen var ca 2,0 MSEK. Bolaget har under räkenskapsårets första fem månader (juli – november) omsatt ca 9,5 MSEK vilket är ca +11% jämfört med samma period föregående år.

Bolagets resultat under perioden juli-november är ca +0.2 MSEK (efter justering för koncerninterna poster). Kassaflödet från den löpande verksamheten under juli-november är ca +1,0 MSEK.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.