Göta Energi, som sedan 2017 har varit en del av Fortumkoncernen, meddelar att man kommer att integreras med Fortums elhandel under det gemensamma varumärket Fortum. Denna strategiska sammanslagning, planerad att äga rum under december, syftar till att förena styrkorna från båda företagen för att möta den dynamiska och utmanande energimarknaden. De senaste åren har präglats av stora svängningar i elpriser och minskad förutsägbarhet, och detta initiativ är ett steg mot att erbjuda bättre lösningar och stöd till kunderna.

Synergi och kundfördelar genom integration

Genom integrationen av verksamheterna kommer Göta Energi och Fortum att dra nytta av synergierna som uppstår. Detta kommer inte bara att möjliggöra bevarandet av den nuvarande servicenivån och produktutbudet, utan även ge möjlighet till investeringar i digitala verktyg och tjänster. Dessa nya resurser kommer att hjälpa kunderna att effektivisera sin elanvändning och hantera den ökade volatiliteten på elmarknaden.

Karin Hallberg, chef för Fortums elhandel i Sverige, understryker betydelsen av denna integrationsstrategi: ”Genom att integrera våra verksamheter och samlas under ett varumärke skapar vi synergier som inte bara ger oss möjlighet att upprätthålla dagens servicenivå och erbjudanden, utan även skapar möjlighet att investera ytterligare i digitala verktyg och tjänster som hjälper våra kunder att effektivisera sin elanvändning och hantera den ökade prisvolatiliteten.”

En föränderlig energimarknad

Såväl energisystemet som elmarknaden befinner sig i en ständig förändring och står inför utmaningar som är kopplade till ökad volatilitet i produktion och priser, samt minskad förutsägbarhet. Detta samgående är i linje med Fortums nya strategi och syftar till att bättre positionera företaget för att möta de utmaningar som den volatila elmarknaden har presenterat de senaste åren.

Smidig övergång för kunden

De kunder som för närvarande är anslutna till Göta Energi kommer att behålla sina befintliga avtal med samma villkor som tidigare. Fredrik Landahl, chef för Göta Energi, betonar att säkerställandet av en smidig övergång är av högsta prioritet: ”Att säkerställa att Göta Energis kunder tas om hand på ett ordnat och säkert sätt under omställningen är viktigt för både Fortum och Göta Energi. Kunderna behåller sina elavtal de har idag och de kommer även att kunna följa och minska sin elanvändning med appen Mitt Fortum. Överföringen sker dessutom helt automatiskt, utan att Göta energis kunder behöver göra något.”

Stärkt position på marknaden

Fortum är Nordens mest föredragna leverantör av energilösningar till hushåll och företag, med en kundbas på över 2 miljoner i Norge, Sverige och Finland. Detta samgående förväntas ytterligare stärka Fortums position som en av Sveriges ledande energileverantörer. Integrationen kommer att skapa en starkare enhet som kan erbjuda effektiva och pålitliga energilösningar i en tid av snabb förändring på energimarknaden.