Den nederbördsrika sommaren med en ökad användning av vindkraft, särskilt under juli, har resulterat i väl fyllda vattenreservoarer och låga elpriser. Det ger oss positiva förutsättningar inför vintern, men det är viktigt att komma ihåg att elpriserna är mycket beroende av väderförhållandena och kan ändras snabbt.

Under augusti såg det ut som om elpriserna skulle vara rekordlåga, men mot månadens slut påverkade minskningen av kärnkraftsproduktionen priserna uppåt. Nord Pools månadsmedelpris för augusti i elområde 3 (Södra Mellansverige) landade på 36,96 öre/kWh.

Den kontinuerliga regnperioden har fyllt på våra vattenmagasin och förbättrat den hydrologiska balansen, vilket indikerar mängden energi lagrad i form av snö, vattenmagasin och grundvatten.

– Det blir allt tydligare att elpriserna är extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. De nu välfyllda vattenmagasinen innebär att vi står välrustade inför vintern men blir det åter väldigt torrt och kallt kan det svänga snabbt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under sommaren har kärnkraften bidragit med mellan 50 och 70 procent av elproduktionen. Men den 3 september inleds den årliga revisionen av Forsmark 2 i Sverige och Finland, vilket innebär planerade avställningar för bränslebyte, service och underhåll fram till den 14 oktober.

Till skillnad från förra året då bränslepriserna för olja, kol och gas var mycket höga, är de europeiska gaslagren nu välfyllda. Om inga oväntade avbrott i tillförseln inträffar kan elpriserna i Europa vara betydligt lägre än tidigare under vintern, vilket också påverkar terminspriserna i Norden.

–  Förhoppningen är att marknaden kommer att ligga kvar på dessa lägre nivåer och att elpriserna vi såg i fjol mer var ett undantag. Men höst och vinter närmar sig och idag vet alla att elpriset kan skifta snabbt. Min rekommendation är att vara aktiv. Vill du i förväg ha koll på vilket elpris du kommer att betala i vinter så är fastprisavtal det tryggaste alternativet, säger Jonas Stenbeck.