Truecaller når 300 miljoner dagliga aktiva användare

Den 5 september 2023 nådde Truecaller en betydelsefull milstolpe genom att överskrida 300 miljoner dagliga aktiva användare över hela världen. Truecaller, som är den främsta globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, har upplevt en stadig tillväxt av användarbasen. Denna tillväxt har varit möjlig tack vare flera nya funktioner som har lanserats under det senaste året på både iOS- och Android-plattformarna. Den positiva utvecklingen har varit särskilt påtaglig i olika regioner, inklusive etablerade marknader som Indien samt tillväxtområden som Sydostasien och Latinamerika. Truecaller är noterad på OMX Large Cap.

Förbättringar på iOS-plattformen driver tillväxten

Truecallers imponerande tillväxt återspeglar företagets engagemang för att erbjuda användarvänliga tjänster som förbättrar sättet människor kommunicerar på. Bortsett från dess kärnfunktioner, såsom att identifiera samtal och blockera skräpmeddelanden, har Truecaller introducerat nya och innovativa funktioner. Denna kontinuerliga utveckling, drivet av användarnas återkoppling, har lett till en expansion bortom den största marknaden, Indien, och skapat ökad efterfrågan över hela världen.

En av de viktigaste faktorerna bakom Truecallers starka tillväxt är de betydande förbättringarna av tjänsterna på iOS-plattformen. Under de senaste månaderna har Truecaller förändrat samtalshantering med sin AI-drivna samtalsassistent. Detta har gett användarna en smidigare upplevelse och effektiviserat kommunikationen. Vidare har integrationen av avancerade funktioner som inspelning av samtal och skydd mot SMS-bedrägerier ökat användarnas säkerhet och gett dem ökad kontroll och trygghet i sin kommunikation.

VD – ”målet är att ha över en miljard användare”

Alan Mamedi, VD och medgrundare av Truecaller, uttrycker sin glädje över denna milstolpe:

”Vi på Truecaller är stolta över denna prestation och ser den som en bekräftelse på vårt åtagande att erbjuda innovativa lösningar som möter våra globala användares föränderliga behov. Vår framgång bygger på vår förmåga att förbättra kommunikationsupplevelsen med hjälp av innovation och teknologisk utveckling. Vi är övertygade om att denna strategi kommer att fortsätta leda oss framåt. Sedan företaget grundades har vi arbetat hårt för att göra Truecaller till en central plattform som hjälper användarna att behålla kontrollen över sin kommunikation. Jag är ödmjuk inför det förtroende som så många miljoner användare har gett vår plattform. I vårt fortsatta arbete med att öka användningen av Truecaller kommer vi att fortsätta att driva innovation, förbättra användarupplevelsen och erbjuda våra globala användare förbättrade kommunikationstjänster. Vårt mål är att ha över en miljard användare på plattformen i framtiden.”

Det genomsnittliga antalet dagliga aktiva användare under andra kvartalet 2023 var 289,3 miljoner, som tidigare rapporterats. På den specifika dagen, den 5 september, registrerades över 300 miljoner aktiva användare. Det dagliga antalet aktiva användare varierar beroende på veckodag och andra faktorer.

Truecaller kommer fortsätta att rapportera det genomsnittliga antalet månatliga och dagliga användare kvartalsvis i samband med sina delårsrapporter. Denna milstolpe markerar en spännande fas i Truecallers resa, och företaget ser fram emot att fortsätta erbjuda innovativa lösningar som förbättrar kommunikationen för sina användare över hela världen.