E-handelsplattformen tar in kapital för första gången – ska hjälpa fler att skruva upp digitaliseringstakten

E-handeln har vuxit explosionsartat de senaste åren och har visat sig vara en allt viktigare del av företagsverksamheten. Men det är inte alltid en enkel process att etablera sig på nätet och konkurrera med de större aktörerna. Det är här som Geins, en av Sveriges ledande e-handelsleverantörer, kommer in i bilden.

Nyligen lanserade Geins sin API-first-plattform, som möttes av stort intresse. Plattformen gör det möjligt för kunder att snabbt lansera en framtidssäkrad e-handel och fokusera på användarupplevelsen. Med Geins kan även de mest komplexa produktkategorierna hanteras.

Nu har Geins tagit in kapital för första gången för att hjälpa fler aktörer att skruva upp digitaliseringstakten. Investerarna bakom kapitaltillskottet är tech-entreprenören Olof Carlstoft, Roger Bjärevall, grundare av programvaruföretaget DbVis Software, Jan Enhager, medgrundare av Vitamin Well, Fredrik Sjöborg, grundare av Seacastle och Erik Wickgren, vd för Petrel Group.

Med kapitaltillskottet kommer Geins att accelerera utvecklingen ytterligare och hjälpa fler aktörer att rusta sig inför framtiden. Kristian Arvidsson, vd för Geins, ser kapitaltillskottet som ett kvitto på att Geins har en bra och skalbar affärsmodell samt en rätt positionerad produkt.

Geins fokuserar först och främst på Norden där man har märkt av en stor efterfrågan. Men produkten är skapad för att passa alla marknader, vilket innebär att Geins har potential att bli en global e-handelsplattform.

Det är glädjande att se att svenska företag fortsätter att ta sig an digitaliseringen och att nya innovationer ständigt utvecklas. Geins API-first-plattform kommer att vara ett viktigt verktyg för företag som vill etablera sig på e-handelsmarknaden, och det är spännande att följa deras fortsatta utveckling.