OX2 förvärvar ESCO Pacific, en framstående utvecklare av förnybar energi i Australien, för cirka 872 miljoner SEK. Förvärvet, som är villkorat av vissa förutsättningar, förväntas slutföras i slutet av april. På fredagen strax efter börsens öppning stiger OX2-aktien 4 procent.

ESCO Pacific har ett erfaret team på 21 personer och är en lönsam utvecklare av förnybar energi i Australien. Företagets projektutvecklingsportfölj omfattar totalt 1 420 MW, varav 1 220 MW är solkraft och 200 MW är energilagring. Portföljen är uppdelad mellan tidiga, mellanliggande och sena faser, med en fördelning på 317 MW, 395 MW respektive 708 MW. Företaget har också ett antal pågående projekt som förväntas ingå i portföljen under 2023. ESCO Pacific har haft en stark utveckling med snabb tillväxt och har sedan starten 2015 utvecklat och tagit mer än 800 MW till byggnation.

Den australiensiska marknaden för förnybar energi har stor tillväxtpotential. Under 2022 uppgick den totala elproduktionen till 265 TWh, varav cirka 70 procent kom från fossila energikällor. Den australiensiska regeringen har beslutat att nå nettonollmålet till 2050 och planerar betydande infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra uppbyggnad av förnybar kapacitet.

OX2 har identifierat stor potential för värdeskapande i ESCO Pacific genom att utöka produktutbudet från försäljning av projekträttigheter till försäljning av nyckelfärdiga projekt vid byggstart. OX2 planerar att skala upp verksamheten genom projektförvärv inom sol- och energilagring och har ambitionen att utöka verksamheten till landbaserad vindkraft och även att utvärdera havsbaserad vindkraft och vätgasprojekt.

Köpeskillingen uppgår till AUD 126 miljoner på skuldfri basis. Därutöver finns en villkorad tilläggsköpeskilling på upp till AUD 17 miljoner till grundaren, baserat på försäljning och marginal från den förvärvade projektutvecklingsportföljen under perioden 2025-2027.

Förvärvet förväntas bidra positivt till OX2:s resultat från 2024. ESCO Pacific ägs av Shell (49 procent), grundaren Steve Rademaker och privata investerare. OX2 har kommit överens med Steve Rademaker om att stanna kvar i företaget som vd i två år, följt av en roll som rådgivare till ledningen. OX2 och Shell kommer också att fortsätta dialogen om framtida samarbete, inklusive avtal om elköp (PPA).