Nu publiceras fjortonde årets upplaga av rapporten Svensk E-handel. Ett mycket turbulent år på grund av coronapandemin ledde till kraftigt förändrad e-handelsmarknad och konsumentbeteende, där svenskarnas konsumtion på nätet både minskade och ökade. Faktura seglade också upp som det mest föredragna betalsättet – unikt för länderna i rapporten.

– 2020 var ett dramatiskt år på alla sätt och som påverkade handeln mer än någonsin. Vi har inte sett sådan dramatik tidigare. Även om den totala e-handelsmarknaden minskade i Sverige så har framtiden för webbutikerna aldrig sett ljusare ut. De svenska konsumenterna har flyttat fram sitt beteende med minst två år, säger Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets.

Nets har mätt e-handelsmarknaden sedan 2007 genom att intervjua konsumenter och beräkna marknadens storlek. Rapporten Svensk E-handel har nu även expanderats – både vad gäller mer frekvent mätning liksom fler länder. Totalt publiceras 200 sidor med fakta inom e-handel, baserat på 11 000 intervjuer med konsumenter i åtta länder som representerar över 150 miljoner människor och en konsumtion på nätet om cirka tre biljoner kronor.

Rapporten innehåller utöver statistiken om hur svenskarna handlar på nätet och hur de betalar med mera även trendspaningar, insikter och råd till webbutiker.

Huvudpunkterna i rapporten:

  • Den totala svenska e-handelsmarknaden under 2020, det vill säga för kategorierna resor, varor och tjänster, uppgick till 215 miljarder kronor. Det är en minskning med nästan 100 miljarder jämfört med ifjol.
  • Det historiska tappet beror främst på coronapandemin som gjorde att knappt några resor köptes, vilket varit den klart största kategorin inom e-handeln i många år med ungefär hälften av den totala konsumtionen. Konsumtionen för charterresor var exempelvis inte ens mätbar.
  • Samtidigt handlade svenskarna mer produkter än någonsin, en kategori som slog sitt rekord från 2019 med råge. Många svenskar gjorde sina första köp av produkter på nätet eftersom man gick betydligt mindre till butiker.
  • Svenskarnas handel i utländska webbutiker är relativt konstant – rapporten reder ut hur och varför svenskarna handlar eller inte handlar utomlands.
  • Nätbaserade prenumerationstjänster så som tv- och musikstreaming ser sitt bästa år någonsin.
  • Faktura seglar upp som det betalsätt som svenskarna föredrar – unikt för länderna i rapporten. Swish går fortsatt starkt framåt.
  • Svenskarnas köp av eventbiljetter går från toppen till botten när det gäller tjänster.
  • Rapporten innehåller även en jämförelse mellan de nordiska länderna liksom ett antal länder i Europa – totalt åtta länder.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här

Om rapporten
Nets Svensk E-handel 2020 (tidigare år DIBS) är en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av hur svenskarna handlar på nätet. Rapporten är baserad på en undersökning av Sifo/Kantar som genomförs löpande per vecka (tidsperioden är juni till december 2020) och som bygger på intervjuer med totalt 1 500 svenskar.