I Mäklarkollen och Köparkollen för november, Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på Boneo.se, uppmättes den högsta köpbenägenheten hos Boneos besökare hittills. 61 procent av besökarna på Boneo i november räknar nu med att köpa ny bostad inom sex månader, upp från 56 procent i oktober

Köpbenägenheten hos besökare på Boneo nådde i november en ny rekordnivå, fler än sex av tio köpare på Boneo, 61 procent, planerar nu att köpa ny bostad under det närmaste halvåret. Det var även rekord i andelen köpare som ska köpa ny bostad redan inom en månad (21 procent). Under samma period var det även rekord i antal bostäder publicerade som ‘På G’ på Boneo, det vill säga som kommande försäljning, med över 5,000 bostäder publicerade som ‘På G’, vilket indikerar att det även är fler säljare som nu förbereder sina bostäder för försäljning.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

“Att vi hade rekord i köpbenägenhet på Boneo i november kan verka lite förvånande givet att vi går mot jul- och semestertider, men det visar att bostadsmarknaden kommer vara fortsatt het samt att Boneo nu är än mer etablerad som bostadsportalen dit aktiva köpare söker sig för att hitta bostäderna först”, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

För förväntan på utveckling av bostadspriserna blev det ett trendbrott vad gäller mäklarnas förväntningar på prisutveckling, där andelen mäklare som tror på högre priser för första gången nu ökar sedan juni i år. 24 procent av mäklarna tror nu på att bostadspriserna kommer öka de närmaste tre månaderna, jämfört med 16 procent i oktober. För köpare är förväntningar på bostadspriser relativt oförändrade jämfört med tidigare månad, där 28 procent tror på ökade priser och något fler tror på lägre priser framöver (15 procent), jämfört med oktober (17 procent)

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?”

“Att vi ser ett trendbrott hos mäklarna där en nu ökande andel tror på högre bostadspriser igen är intressant men stämmer också överens med den ökade köpbenägenheten vi sett hos våra besökare och bostadsköpare, så att det skulle vara någon avmattning av bostadsmarknaden i närtid är inget vi kan se”, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.