I en nyligen publicerad konjunkturprognos från Swedbank framgår det att bostadspriserna i Sverige nu har bottnat, och en måttlig prisuppgång kan förväntas de kommande åren.

Marknaden stabiliseras

Swedbank konstaterar att efter en period av osäkerhet har bostadsmarknaden börjat stabilisera sig. En kombination av faktorer bidrar till denna utveckling, inte minst Riksbankens indikationer om kommande räntesänkningar. Dessa signaler har skapat en försiktig optimism bland potentiella bostadsköpare.

Priserna har legat stilla

Under det senaste året har bostadspriserna varit relativt stabila, med endast marginella förändringar. Priserna ligger fortfarande cirka 10 procent lägre jämfört med toppnivåerna under våren 2022. Detta har skapat en avvaktande stämning på marknaden, där köpare och säljare ser ut att ha anpassat sig till ett nytt normaltillstånd.

Ökad aktivitet men stora utbud

Trots en stabilisering i priserna rapporterar Swedbank om en ökad aktivitet på marknaden. Antalet transaktioner har ökat något, liksom säljtider och budpremier. Denna ökning är dock fortfarande dämpad av ett stort utbud av osålda bostäder, vilket förväntas hålla tillbaka prisuppgången något.

Framtidsutsikter

Enligt Swedbank kommer Riksbankens aviserade räntesänkningar att öka köpkraften bland hushållen, vilket i sin tur kommer att driva upp efterfrågan på bostäder. “Riksbankens kursändring innebär att fler köpare vågar ta steget in på bostadsmarknaden under året”, skriver banken i sin rapport. Trots detta förväntas prisuppgången vara försiktig, eftersom bolåneräntorna endast sjunker gradvis och inte till de extremt låga nivåerna som var vanliga fram till våren 2022.

Sammanfattning

Swedbank bedömer att bostadspriserna har nått en botten och prognostiserar en ökning med cirka 2–3 procent under 2024 och cirka 5 procent 2025. Denna gradvisa uppgång speglar en marknad som är på väg att återhämta sig, drivet av förbättrad ekonomisk stabilitet och förtroende bland konsumenterna.

Läs hela rapporten här.