Intresset för kryptovalutor växer sig allt starkare och ökar kraven på finansiella institutioner; ny global forskning visar att nästan 40 procent av kryptoägarna sannolikt kommer att byta till en bank som stödjer kryptovalutor.

SAN FRANCISCO – 8 DECEMBER, 2021 – Visa (NYSE: V), det ledande bolaget i världen inom digitala betalningar, lanserar idag tjänsten Visa Global Crypto Advisory Practice. Ett nytt erbjudande inom Visa Consulting & Analytics (VCA) utformat för att hjälpa kunder och partners att ta nästa steg på sin kryptoresa. Detta sker samtidigt som digitala valutor etablerar sig på mer bred front – enligt siffror från Visa som också släpps idag är kännedomen om krypto bland tillfrågade beslutfattare inom finanssektorn runt om i världen omkring 94 procent.1

Förståelse för ekosystemet runt kryptovalutor är ett första viktigt steg oavsett om det rör sig om finansiella institutioner som vill attrahera eller behålla kunder med ett kryptoerbjudande, aktörer inom retail som vill utforska NFTer eller centralbanker som ser över möjlighet till digitala valutor. Visa har erfarenhet från att ha arbetat med över 60 olika kryptoplattformar. Inom bolagets globala nätverk av konsulter och produktexperter finns därför kunskap som kan hjälpa aktörer på finansmarknaden att både utvärdera och utveckla erbjudanden kopplat till kryptovalutor.

“Vi har sett en stor förändring i våra kunders tankesätt under det senaste året, från en önskan om att utforska och experimentera med krypto, till att faktiskt bygga en strategi och produktplan”, säger Claudio Di Nella, chef för Visa Consulting & Analytics, Visa Europe.

VISAS STUDIE UNDERSÖKER KONSUMENTERS ATTITYD OCH ANVÄNDNING AV KRYPTOVALUTOR Enligt en ny global studie, “The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage” på initiativ av Visa har en tredjedel av de tillfrågade handlat med kryptovalutor, antingen som ett sätt att göra investeringar eller som valuta vid ett köp. Globalt sett uppger närmare 40 procent av de tillfrågade kryptoinnehavarna att de sannolikt, eller mycket sannolikt, kommer att byta sin primära bank till en som erbjuder kryptorelaterade produkter under de kommande 12 månaderna.

“Kryptovalutor innebär ett teknikskifte för penningrörelser och digitalt ägande”, säger Antony Cahill, vice vd, Visa Europe. “I takt med att konsumenter ändrar sitt sätt att investera, göra bankärenden och sin syn på framtiden för pengar i stort, förändras också de finansiella institutionernas roll. I framtiden kommer alla finansinstitut behöva ha en kryptostrategi.”

Visa-studien är baserad på svar från mer än 6 000 beslutsfattare inom finanssektorn på åtta marknader (Argentina, Australien, Brasilien, Tyskland, Hongkong, Sydafrika, Storbritannien och USA). Nedan resultat och insikter från studien:

  • Kryptorubrikerna påverkar. Kännedomen om kryptovalutor bland de tillfrågade i studien är närmast universell, 94 procent globalt.
  • En betydande andel använder eller investerar med kryptovaluta. Närmare en tredjedel av de tillfrågade som har kännedom om kryptovalutor äger eller använder redan kryptovaluta, och majoriteten av den gruppen (62 procent) uppger att deras användning har ökat under det senaste året.
  • Engagemanget är högre på tillväxtmarknaderna. 37 procent av konsumenterna på tillväxtmarknaderna med kännedom om kryptovalutor använder eller äger redan krypto, jämfört med 29 procent på de utvecklade marknaderna.
  • De största drivkrafterna är krypto som en långsiktig inkomstkälla och tro på krypto som framtiden för finansiella tjänster. De största drivkrafterna för att äga och använda kryptovaluta är att vara en del av “framtiden för finansiella tjänster” (42 procent) och att bygga välstånd (41 procent) – båda framåtblickande motivationsfaktorer.
  • Kryptokort och kryptobelöningar är attraktiva. Bland nuvarande kryptoägare uttrycker 81 procent intresse för kryptokort, som gör att du kan konvertera och spendera krypto hos de återförsäljare där du handlar på samma sätt som du kan använda ett betal- eller kreditkort. 84 procent är intresserade av kryptobelöningar, dvs. möjlighet att tjäna kryptovaluta som belöning för dina kortutgifter.
  • Konsumenter är villiga att byta bank i jakt på kryptotjänster. Globalt säger 18 procent av de medverkande i studien att de sannolikt, eller mycket sannolikt, kommer att byta sin primära bank till en som erbjuder kryptorelaterade tjänster under de kommande 12 månaderna. Detta gäller särskilt för tillväxtmarknader, där samma andel ligger på 24 procent. Bland konsumenter som redan äger kryptovaluta är nästan 40 procent villiga att byta.