I juni gick prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ner 3,8 procent. Bostadsrättsindex gick ner med 3,9 procent och villaindex med 3,8 procent. I Stockholm var nedgången 4,5 procent för bostadsrätter och 4,6 procent för villor. I Göteborg gick priserna ner med 3,5 procent för bostadsrätter och 4,7 procent för villor. Priserna i Malmö gick ner med 3,4 procent för bostadsrätter och 3,6 procent för villor. När vi justerar för säsongseffekter går HOXSWE ner med 2,2 procent. Bostadsrättspriserna går ner med 2,7 procent medan villapriserna går ner med 2,1 procent efter säsongsjustering. Juni har ofta varit en svag månad på bostadsmarknaden vilket gör att nedgången är mindre efter säsongsjustering.

Prisfallet fortsatte under första halvan av juli i rikets två största städer. I Stockholm föll priserna med 3,7 procent och i Göteborg med 2,6 procent, jämfört med hela juni. Sedan priserna toppade i mars har priserna fallit brett i hela landet. Priserna har fallit mest i huvudstaden. Där har priserna gått ned kring 8 procent, medan fallet varit mellan 4,0 och 5,7 procent bland övriga offentliga index. Fallet har varit något större för bostadsrätter än för villor. Mellan mars och juni föll bostadsrättspriserna i riket med 6,4 procent, medan villorna föll med 5,5 procent.