Nästan två tredjedelar av globala företagsledare säger att det blir svårare att bekämpa bedrägerier inom e-handel. Ökande andel bedrägerier hämmar tillväxten hos många företag. Stripes förbättrade modell för förebyggande av bedrägerier blockerar nu hundratals miljoner dollar av bedrägerier per år, vilket frigör resurser för kärnverksamheten hos företag.

Många aspekter av den globala ekonomin ligger utanför enskilda företags kontroll. Det finns lite de kan göra för att stävja inflationen, lösa leveranskedjor eller stoppa krig. Men de kan optimera sättet de sköter sin verksamhet på. En ny rapport från Stripe visar att en av de största bromsklossarna för tillväxt är något företag har makt att stävja, nämligen e-handelsbedrägerier.

Genom att titta närmare på data från miljarder transaktioner på Stripe-nätverket från 2019–2021 och kombinera detta med en undersökning bland mer än 2 500 företag från nio länder, illustrerar rapporten globala bedrägerimönster över flera geografiska platser och affärsmodeller. Den beskriver den växande bördan globala företag möter från e-handelsbedrägerier, de svåra val de måste göra och de steg de kan vidta för att slå tillbaka och skydda sina marginaler. Viktiga resultat inkluderar:

  • Nästan tre fjärdedelar av företagen har omdirigerat tekniska resurser, och mer än hälften har inskränkt expansionsplaner på grund av bedrägeriproblem.
  • Prenumerationsföretag kämpar mest med bedrägerier. 72 procent tror att de kommer att förlora mer pengar på bedrägerier 2022 än 2021.
  • Volymen och sofistikeringen av bedrägerier varierar dramatiskt mellan marknader, vilket kräver verktyg som anpassar sig till lokala bedrägerimönster. Frankrike hade nästan dubbelt så hög bedrägerifrekvens som Tyskland, medan Singapore upplevde hälften så mycket som den bredare Asien-Stillahavsregionen.

– Bedragare bromsar inte in när ekonomin gör det. Det är viktigt för företag att maximera värdet av varje dollar genom att avvisa så många bedragare som möjligt utan att blockera bra kunder – och den här rapporten visar hur de kan göra det, säger Will Megson, produktledare för Stripe Radar, Stripes främsta produkt för att förebygga bedrägeri.

Fler bedrägerier, tuffare val
Mer än hälften av de tillfrågade företagen rapporterade att bedrägeri är ett växande problem. Denna föränderliga riskmiljö har haft en särskild inverkan på företag som erbjuder B2B SaaS-produkter och B2C-abonnemang. Dessa företag är mer mottagliga för bedrägerier, förklarar rapporten, eftersom de är “mer sannolikt att vara hushållsmärken, vilket gör det lättare för bedragare att sälja de stulna varorna eller tjänsterna vidare (som att köpa en digital prenumeration med ett stulet kreditkort och sedan sälja det till ett lägre pris).”

Företagsledare står inför svåra val om hur de ska svara. Ju mer bedrägeri ett företag försöker förhindra, desto mer sannolikt är det att man blockerar legitima avgifter. Rapporten identifierar den optimala nivån för en bedrägerimodell beroende på ett företags marginaler – ju högre marginaler, desto mindre känslig bör modellen vara. Företag kan också minska risken för bedrägerier genom omfattande manuell granskning av flaggade avgifter, men det kräver ett massivt engagemang av mänskliga resurser – något scaleups och startups ofta inte har råd med.

Förbättringar av Stripes verktyg för att förebygga bedrägerier hjälper företag att maximera intäkterna
Under det senaste året har Stripe investerat rejält i sina bedrägeriförebyggande verktyg för att hjälpa företag att maximera resursallokeringen under en tid av ekonomisk nedgång. År 2021 minskade Radar tvistfrekvensen med 40 procent, och nya förbättringar i år hjälper företag – inklusive 7-Eleven, AdBlock, British Council, Deliveroo och Kickstarter – att spara pengar över hela transaktionsflödet, generera intäkter och frigöra resurser så de istället kan ägna sig åt kärnverksamheten.

Regelbundna uppdateringar av Radars maskininlärningsmodeller blockerar fler bedragare samtidigt som de släpper igenom fler kunder. Stripe uppskattar att en stegvis förbättring som gjordes i maj blockerar 40 miljoner dollar av bedrägerier och återvinner ytterligare 70 miljoner dollar i intäkter för användare varje år – utöver de miljarder dollar som Radar redan har sparat dem.

Adblock, som hjälper mer än 100 miljoner användare att skydda sin integritet och kontrollera sin upplevelse online, använder Radar och Stripe Checkout för att påskynda sin globala expansion och samtidigt skydda transaktioner.

– Det är inte alla som förstår hur svårt bedrägerier gör det för företag att växa online. Vi har varit ett mål för card testing-attacker i flera år, varav en var så intensiv att vi nästan blev utslängda från kortnätverken, vilket i praktiken skulle kortslutit vår förmåga att driva vår verksamhet. Stripe erbjöd oss ett kontinuerligt skydd som vi kunde finjustera mot korttestare, och nästan eliminera bedrägeriförluster när vi växte, säger Matthew Maier, VD för Adblock.

Läs hela rapporten här.