USA:s president Joe Biden och topprepublikanen Kevin McCarthy har kallat sina senaste samtal om skuldtaket produktiva, men ingen överenskommelse har ännu nåtts.

“Jag tror att vi kan komma fram till en överenskommelse”, sa talman McCarthy till reportrar.

Samtidigt som han erkände områden med oenighet sade Biden att en betalningsinställelse (default) var “uteslutet”.

Vad är skuldtaket för något?

Skuldtaket är en utgiftsbegränsning som fastställs av kongressen och som avgör hur mycket pengar regeringen kan låna. Skuldtaket i USA är den maximala mängden pengar som den federala regeringen kan låna under ett budgetår. Om kongressen inte ökar taket kan betalningar för viktiga federala utgifter som försvar, sjukvård och sociala förmåner bli inställda, ett scenario som kan skada landets legitimitet och påverka världsekonomin. Historiskt har skuldtaket höjts vid 78 enskilda tillfällen, samtidigt har skuldtaket aldrig sänkts. Under 2022 uppgick den federala skulden till den högsta någonsin sett till landets bruttonationalprodukt, nämligen en skuld som var 29 procent större än landets ekonomi.

Ett traditionellt försvar för USA:s höga skuldsättning är att skulden är till de amerikanska medborgarna. Dock äger utomstående länder en signifikant del av USA:s offentliga skuld. Investerare i Japan och Kina äger betydande andelar av den amerikanska offentliga skulden. Tillsammans, per september 2022, stod de för nästan 2 biljoner dollar, eller cirka 8 procent av Debt held by the public (DHBP). Medan Kinas innehav av amerikansk skuld har minskat under det senaste decenniet har Japan något ökat sina köp av amerikanska statsobligationer. Investerare i många andra länder, inklusive Storbritannien, Schweiz och Irland, har också ökat sina innehav av amerikansk skuld.

Finansministern har upprepat att USA sannolikt kommer att hamna i betalningsinställelse om ingen överenskommelse nås innan 1 juni

För att kunna fortsätta låna pengar och möta sina skuldåtaganden måste USA:s kongress fatta beslut om att höja skuldtaket. Om taket inte höjs utöver det nuvarande taket på cirka 31,4 biljoner dollar före juni kan USA behöva ställa in betalningar. USA:s finansminister Janet Yellen har upprepat att USA sannolikt kommer att hamna i betalningsinställelse redan den 1 juni om ingen överenskommelse nås.

Det skulle innebära att regeringen inte kan låna mer pengar eller betala sina räkningar, det leder också till att löneutbetalningar kan ställas in till statligt anställda. Det skulle också hota att ställa till med stor förödelse för världsekonomin och påverka priser och bolåneräntor i andra länder.

Republikaner, ledda av McCarthy, har krävt mer än 4 biljoner dollar i utgiftsnedskärningar i utbyte mot att höja taket. Demokraterna har vägrat och erbjuder istället att hålla utgifterna på samma nivå.

Senast skuldtaket var på agendan på allvar var i augusti 2011 då Obama var amerikansk president, då föll de amerikanska börserna kraftigt även fast president Obama var förvissad om att en lösning skulle nås. Med blott två dagar kvar till betalningsinställelse nåddes en uppgörelse då och eftergifterna till Republikanerna blev stora.

US Debt Clock är en webbsida som visar utvecklingen för den amerikanska statsskulden och gör den mer överblickbar, dessutom finns det en massa mer makrodata där angående USA.