Den som är född i slutet av 50-talet får räkna med att betala en högre skatt i år på grund av att pensionsåldern har skjutits fram. Detta innebär en betydande påverkan på ekonomin för över 100 000 personer under 2023.

Nästa år drabbas de som är födda 1958 och om tre år drabbas de som är födda 1959. ”Det vore bra om regeringen ser till att de som är födda 1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak upprepas 2026, då det är planerat för nästa justering av åldersgränser och grundavdrag”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension i år går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Skattehöjningen varierar beroende på pensionens storlek. Till exempel innebär det en skattehöjning på 1 600 kronor i månaden för en pension på 17 000 kronor per månad. En pension på 36 000 kronor per månad får en skattehöjning på 3 000 kronor i månaden.

Även de som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder drabbas av höjda skatter vid löner över 33 000 kronor per månad. Skattehöjningen varierar beroende på inkomsten, men i genomsnitt handlar det om ytterligare 500 kronor i skatt per månad.

Ur ett individperspektiv får beslutet negativa konsekvenser för de som är födda i slutet av 50-talet och hamnar i kläm, oavsett om de väljer att gå i pension eller fortsätta arbeta. Det innebär en dubbel påfrestning jämfört med tidigare årskullar. Dessutom har ett redan komplicerat system blivit ännu mer invecklat, enligt Trifa Chireh.

Trifa Chireh framhåller att det hade varit fördelaktigt om beslutet att höja åldersgränserna i skattesystemet och införa den nya riktåldern på 67 år under 2026 hade implementerats samtidigt. Hon pekar på två viktiga saker som regeringen bör beakta:

Ge personer födda 1957 en retroaktiv skattesänkning på pension (som matchar det förhöjda grundavdraget som alla födda 1956 och tidigare har fått). Garantera att årskullen född 1958 inte drabbas nästa år och att de som är födda 1959 slipper vara oroliga för att samma sak ska hända 2026, då nästa justering av åldersgränser för pension och grundavdrag är planerad.

Fakta om det justerade grundavdraget

När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt än löntagare yngre än 65 år valde man en konstruktion med ett höjt grundavdrag för personer över 65 år. Nu har denna konstruktion fått oönskade konsekvenser, vilket innebär att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer behöva betala betydligt högre skatt än de som är födda tidigare.