Fitch har sänkt det svenska fastighetsbolaget SBB:s betyg för långsiktiga betalningsförmåga och betyg för seniora osäkerställda skulder till ‘BB+’ från ‘BBB-‘. Utsikterna bedöms som negativa. 

De sänkta betygen återspeglar Fitchs förväntan om att SBB:s skuldsättning kommer att förbli hög trots intäkter från försäljningen av dess aktieinnehav i EduCo och JM. SBB har meddelat planer på ytterligare försäljningar under 2023, men genomföranderisken är betydande och kommer att hindra skuldsänkning för att behålla sin tidigare investeringskvalitet.

Riskerna för refinansiering har också ökat med betydande kommande förfallodatum för obligationer under 2023 och 2024, nära förestående möjligheter till räntesänkning för hybridobligationer och minskade outnyttjade kreditfaciliteter. SBB:s avsikt att skjuta upp den planerade utdelningen kommer, om det godkänns av aktieägarna, att ge en tillfällig likviditetsinjektion men inte leda till bestående skuldsänkning.

De negativa framtidsutsikterna återspeglar ledningens olika möjligheter att stabilisera skuldsättningen, likviditeten och erhålla intäkter från försäljningar, men som utmanas av sjunkande fastighetsvärden och ogynnsamma finansieringsförhållanden. Enligt Fitch beror SBB:s nuvarande finansiella begränsningar på att de har redovisat uppskjutna betalningar för tillgångar som överförts från gruppen, istället för omedelbara kontantbelopp för att minska SBB:s skulder.