Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) meddelar att styrelsen har beslutat att utvidga sin översyn av strategiska möjligheter för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. Under en längre tid tillbaka har SBB varit kurspressat och i fredags fick SBB ytterligare ett sänkt kreditbetyg, denna gång av Fitch Ratings. 

I denna strategiska översyn kommer styrelsen att överväga olika alternativ som kan skapa maximalt värde för SBB:s aktieägare. Sådana alternativ kan innefatta försäljning av bolaget, affärssegment eller specifika tillgångar samt andra strategiska transaktioner. Det är viktigt att påpeka att en nyemission av A-, B- eller D-aktier inte kommer att inkluderas i denna översyn, enligt vad som kommunicerades den 8 maj 2023.

SBB har växt snabbt och varit lönsamt, och per den 31 mars 2023 äger bolaget fastigheter värda 134 419 miljoner kronor. Styrelsen anser att det inneboende värdet av SBB:s aktier är betydligt högre än det nuvarande marknadsvärdet. Därför har styrelsen beslutat att det är i aktieägarnas intresse att utöka översynen av strategiska alternativ för att fastställa vilket av de tillgängliga alternativen som maximerar aktieägarvärdet samtidigt som högkvalitativ service till bolagets hyresgäster fortsätter att säkerställas.

Styrelsen har anlitat J.P. Morgan Securities Plc. och Skandinaviska Enskilda Banken AB som finansiella rådgivare, medan Vinge har anlitats som juridisk rådgivare.

Det finns inga garantier för resultatet eller utfallet av den strategiska granskningen. SBB åtar sig inga skyldigheter att göra ytterligare offentliga uttalanden om den strategiska granskningen förrän slutliga beslut har fattats av bolagets styrelse. Detta är dock föremål för kraven på löpande informationsgivning enligt gällande lagar och regler.