Efter flera års uppgång, blev det senaste året, 2022, mycket oroligt på börsen. Kriget i Ukraina och stängningen av Moskva börs för utlänningar, samt hög inflation och stigande räntor, bidrog till det svåra börsåret. Idag, på en presskonferens, gav tre fondförvaltare sin syn på det förflutna året och vad som kan förväntas av börsen under 2023. De svarade på tre snabba frågor.

Anna Strömberg, förvaltare på Carnegie Fonder

Vad tar du med dig för lärdomar från 2022?
2022 har varit en vändpunkt på många sätt. En lång period av fred i vårt närområde, låga räntor och framtidstro på börsen har fått ett slut, eller i varje fall en paus. I stället har vi fått ett smärtsamt uppvaknande till sårbarheten i vår energiförsörjning, att det trots allt finns en prislapp på pengar samt att storhetsvansinne fortfarande är en realitet i vår tidsålder. Någon kallade det för den gamla ekonomins hämnd – det tål att tänkas på.

Hur tycker du att en sparare ska tänka inför börsåret 2023?
Att månadsspara – inte alla ägg i samma korg
Att vara medveten om riskerna på kort sikt men inte tappa tron på potentialen på långsikt.
Se till att ha lite ”torrt krut”.
Att spara hållbart.

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2023?
Jag sparar i hållbara fonder – framför allt i min fond – och långsiktigt framför allt genom månadssparande. Om det kommer en större sättning så är jag beredd att köpa mer.

Lisa Synning, förvaltare på Handelsbanken Fonder

Lisa Synning, förvaltare på Handelsbanken Fonder
Lisa Synning, förvaltare på Handelsbanken Fonder

Vad tar du med dig för lärdomar från 2022?
Många! Inte minst att i stökiga marknader, med stigande inflation, strukturellt högre räntor och t.o.m. krig, fungerar beprövade modeller, att analysera marknaden och investera i aktier, väl.

Hur tycker du att en sparare ska tänka inför börsåret 2023?
Långsiktigt som alltid! Sannolikt kommer det fortsätta vara volatilt, men det vänder. Kanske är det andra aktier som kommer leda utvecklingen i nästa fas. Men ett balanserat sparande har goda framtidsutsikter.

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2023?
Mitt sparande fortsätter vara långsiktigt och diversifierat. Med tyngdvikt i tillväxtmarknader så klart!

Oscar Björklund, vd på Lysa Fonder

Oscar Björklund, vd på Lysa Fonder
Oscar Björklund, vd på Lysa Fonder

Vad tar du med dig för lärdomar från 2022?
Framförallt att aktie och räntemarknaderna är extremt oförutsägbara på kort sikt vilket återigen pekar på vikten av långsiktighet när man investerar och tar och utsätter sig för risk oavsett om det är aktierisk, ränterisk eller kreditrisk.

Hur tycker du att en sparare ska tänka inför börsåret 2023?
Precis som tidigare år så vet vi inte alls vad börsåret har att erbjuda så det är viktigt att fundera igenom syftet med sitt sparande och sina investeringar och säkerställa att man ha en långsiktigt hållbar strategi samt att man som sparare fortsätter att månadsspara.

Hur kommer ditt eget sparande att se ut under 2023?
Jag kommer att fortsätta månadsspara i Lysas fonder.