Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har nu genomfört det första tillträdet avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield. Affären, som kommunicerades den 30 november 2022, har ett värde på 9,2 miljarder kronor med möjliga tilläggsköpeskillingar på upp till 1,2 miljarder kronor.

SBB har erhållit en kontantbetalning på 6,6 miljarder kronor i samband med det första tillträdet. Parternas målsättning är att genomföra den andra delen av affären den 28 februari 2023, men senast under andra kvartalet 2023.

Försäljningslikviden kommer att användas för att minska SBB:s skuldsättning. Med detta första tillträde har SBB och Brookfield tagit ett viktigt steg i deras samarbete för att utveckla och förbättra social infrastruktur för utbildning i Norden.