• Avtalet inkluderar en global korslicens för patenterade standardessentiella cellulära teknologier och vissa andra patenträttigheter
  • Förlikningen avslutar alla pågående patentrelaterade rättsliga tvister mellan parterna
  • Inklusive effekter av förlikningen, och inklusive pågående IPR affärer med övriga licenstagare, uppskattar Ericsson att intäkterna från IPR-licenser för fjärde kvartalet 2022 kommer att bli mellan SEK 5,5 och 6,0 miljarder

Ericsson och Apple har nått ett flerårigt avtal om en global patentlicens mellan de två företagen. Avtalet omfattar korslicens för standardessentiella patent avseende cellulär teknologi och inkluderar även vissa andra patenträttigheter.

Dessutom har Ericsson och Apple kommit överens om att stärka sitt teknik- och affärssamarbete, inom utveckling av teknik, interoperabilitet och standarder.

Förlikningen avslutar de stämningsansökningar som lämnats in av båda företagen i flera länder, inklusive i United States District Court of the Eastern District of Texas, och de ärenden som lämnats in till United States International Trade Commission (USITC).

Ericssons intäkter från IPR-licenser påverkas av flera faktorer, inklusive patentlicensavtal som löpt ut i avvaktan på förnyelse, teknikskiftet från 4G till 5G, samt eventuella valutaeffekter och geopolitiska effekter framöver. I och med avtalet med Apple, som omfattar försäljning från den 15 januari 2022, och inklusive pågående IPR-affärer med andra licenstagare, uppskattar Ericsson att intäkterna från IPR-licenser för fjärde kvartalet 2022 kommer bli mellan SEK 5,5 och 6,0 miljarder.

Christina Petersson, chef för IPR & Licensing på Ericsson säger: ”Vi är glada över att kunna lösa tvisten med Apple med detta avtal, som är av strategisk betydelse för vår patentlicensiering inom 5G. Detta kommer möjliggöra för båda företagen att fortsätta fokusera på att utveckla den bästa tekniken för den globala marknaden.”

Under flera decennier har Ericsson varit en ledande bidragsgivare till 3GPP och till utvecklingen av globala standarder inom mobil kommunikation till förmån för konsumenter och företag. Värdet av Ericssons patentportfölj, med mer än 60 000 beviljade patent, stärks av vår ledande position som 5G-leverantör och årliga investeringar på mer än USD 4 miljarder i forskning och utveckling. Företaget är övertygat om att på lång sikt öka sina intäkter från IPR-verksamheten genom nya 5G-kontrakt och expansion inom andra områden för licensiering.