RaySearch Laboratories meddelar att Ion Beam Applications S.A. (IBA), som tillverkar protonbehandlingsmaskiner, har lagt en order på dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®* för installation på nio protoncenter i Spanien. RaySearch deltog i den offentliga upphandlingen i samarbete med IBA som är huvudansvariga för systemintegrationen. Det totala ordervärdet är 17,3 miljoner euro varav 14,9 miljoner euro är för mjukvarulicenser.

År 2021 undertecknade det spanska hälsoministeriet och Amancio Ortega Foundation ett avtal enligt vilket stiftelsen donerade 280 miljoner euro till hälsoministeriet för inköp av 10 protonbehandlingsenheter, till nio center, för installation över hela landet. Den offentliga upphandlingen kungjordes i juli 2022 och omfattade en urvalsprocess i tre omgångar för hitta lämpliga företag som kunde tillhandahålla protonbehandlingsutrustning till Spaniens nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Ordern inkluderar både RayStation och RayCare på alla center. Kombinationen av RayStation och RayCare, tillsammans med en protonbehandlingsmaskin från IBA, ger en integrerad och enhetlig lösning genom hela arbetsflödet.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att få leverera både RayStation och RayCare till denna omfattande investering i protonbehandling i Spanien. För RaySearch innebär detta att vi ytterligare stärker vår ledande position inom dosplanering för protoner samt en väsentlig ökning av vår kundbas för RayCare. Det faktum att alla center kommer att använda båda RaySearch-produkterna kommer att ge många synergier, både när det gäller implementering och klinisk praxis för strålbehandling i Spanien.”

Ordervärdet på 17,3 miljoner euro (motsvarande omkring 188 miljoner SEK) är det högsta någonsin för RaySearch. Leveransen beräknas påbörjas 2024 och kommer att ske under flera år. Servicekontrakt är exkluderat i den initiala ordern men förväntas tillkomma vid leveranstillfället.