Bolag från Umeå revolutionerar marknaden

I det tysta har ett företag från Norrlands hjärta börjat skriva om reglerna för hur handel med onoterade bolag genomförs. Eqvor, baserat i Umeå, har tagit sig an den viktiga uppgiften att göra marknaden för dessa aktier mer tillgänglig och transparent.

En ny standard för handel

Genom att kombinera en användarvänlig plattform med en djup förståelse för marknadens behov och utmaningar, siktar Eqvor på att öppna dörrarna för investeringsmöjligheter som tidigare varit svårtillgängliga. Eqvors VD, Felix Forsgren, delar sin syn på behovet för Eqvors tjänster och hur de kan bidra till ekonomisk tillväxt och innovation i Norrland.

Vision och mål

“Vår vision med Eqvor är att göra handel i onoterade aktier mer tillgänglig för alla både vad gäller att få tillgång till flöden men även information om bolagen. Den här ambitionen ligger till grund för allt vi på Eqvor gör. Vi strävar efter att skapa en plattform där transparent information är normen, inte undantaget. Genom att öppet visa flöden hoppas vi kunna skapa en ny standard för hur dessa affärer genomförs. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att de har vårt stöd och all nödvändig information när vi hjälper dem genomföra ett köp eller sälj av onoterade aktier.

Eqvors plattform: Enkelhet och tillgänglighet

I hjärtat av Eqvors verksamhet ligger en plattform som byggts utefter behovet av användarvänlighet och lättillgänglig information. Plattformen är utformad för att göra det enkelt för investerare att navigera i den ofta komplexa världen av onoterade aktier.

Påverkan på Norrlands ekonomi

Det är inte bara investerare som gynnas av Eqvors arbete. Genom att göra det lättare för människor att investera i lokala företag, kan Eqvor spela en viktig roll när det kommer till att stimulera ekonomisk tillväxt och innovation i Norrland. Att ge onoterade bolag en plattform där de kan exponeras och finansieras är avgörande för regionens ekonomiska utveckling och långsiktiga hälsa. Just nu är tyvärr endast ett av de bolag vi handlar med från Norrland. Men framöver vill vi satsa på att få in ännu fler Norrländska bolag och ge dem en möjlighet till bredare exponering för fler investerare via vår plattform.

Framtiden för onoterade aktier

Marknaden för onoterade aktier står inför en väldigt spännande framtid. Eqvor ser att marknaden sakta börjar återhämta sig i och med förväntade räntesänkningar, och spår att intresset för onoterat kommer öka. Plattformar som Eqvors kommer då att ha en viktig roll att fylla. Samtidigt medför den snabba utvecklingen utmaningar, till exempel ett behov av ökad reglering och skydd för investerare. Eqvor är dock väl positionerade för att ta sig an dessa utmaningar och fortsätta revolutionera handeln med onoterade aktier.