Åtta riksdagspartier enas om att införa en “gas” i pensionssystemet för att höja pensionerna under gynnsamma ekonomiska perioder.

Pensionsgruppen enig om förändringar i pensionssystemet

De åtta riksdagspartierna som ingår i pensionsgruppen har nått enighet om att introducera en “gas” i pensionssystemet. Denna mekanism avser att höja pensionerna under goda ekonomiska förhållanden. Samtidigt planeras en översyn av pensionsavgifterna för att säkerställa långsiktigt hållbara pensioner.

Avsikten med “gasen” och dagens situation

“Precis som bromsen slår till i dåliga tider, så är det också rimligt med en ‘gas’ för goda tider,” förklarar Jessica Rosencrantz (M). I dagsläget överstiger tillgångarna i pensionssystemet skulderna med 13 procent, motsvarande 1 300 miljarder kronor.

Utredning om överskottshantering och effekt

En utredning har tillsatts för att undersöka hanteringen av överskottet i pensionssystemet. Utredningen har nio månader på sig att ta fram förslag, och om allt går enligt planerna kan “gasen” träda i kraft från den 1 januari 2026.

Enighet om översyn av pensionsavgifterna

Pensionsgruppen är även överens om att genomföra en översyn av pensionsavgifterna. Trots överenskommelsen om översyn betyder det inte nödvändigtvis att partierna är överens om att höja eller sänka avgifterna.

Hopp om leverans före mandatperiodens slut

Anders Ygeman från Socialdemokraterna uttrycker hopp om att få resultatet av utredningen innan mandatperiodens slut. Planen med pensionssystemets ändringar är att säkra hållbar och rättvis pension för svenska medborgare.

Oro för minskande allmän pension

Länge har kravet på att höja avgifterna för att öka den allmänna pensionen varit ett påtryck från fackförbund, pensionärsorganisationer och vissa politiska partier. Den pågående oron är att den allmänna pensionen kommer att fortsätta att sjunka som andel av slutlönen om inte avgifterna höjs.

Översyn av pensionsavgifterna – Ett års utredning

En särskild utredning har fått ett år på sig att granska och föreslå eventuella förändringar av pensionsavgifterna. Beslut om direktiven för utredningen förväntas tas på torsdagens regeringssammanträde.

Den svenska pensionsgruppens överenskommelse markerar ett steg mot att skapa en balanserad och anpassningsbar mekanism för att säkerställa pensionernas hållbarhet i olika ekonomiska klimat.