Finanstid lanserar sektionen debattartiklar. En gång i veckan kommer Redaktionen eller en gästskribent att ta upp ett ämne som delar åsikterna i vårt avlånga land.
Ämnet kan med fördel diskuteras i den offentliga tråd som skapas för varje debattartikel på Finanstids Facebooksida som du hittar här.

Först ut är ett högaktuellt ämne, nämligen aktieforum på nätet. Ekobrottsmyndigheten får in massor av anmälningar om eventuella fall av otillbörlig marknadspåverkan på såväl offentliga forum som anonyma. Alla som har varit i aktierelaterade forum har någon gång sett det, hausse eller baisse som känns som marknadspåverkande, men vart går gränsen?

Så här säger i alla fall lagstiftaren om saken:
“Marknadsmissbruksdirektivet innebär i huvudsak en utvidgning av bestämmelserna i insiderdirektivet samt en reglering på europeisk nivå av otillbörlig marknadspåverkan. Med otillbörlig marknadspåverkan avses att en aktör bl.a. genom transaktioner, handelsorder eller informationsspridning ger falska eller vilseledande signaler till värdepappersmarknaden om tillgång, efterfrågan eller pris på finansiella instrument. Otillbörlig marknadspåverkan är således ett vidare begrepp än otillbörlig kurspåverkan enligt insiderstrafflagen och påminner närmast om brottsbalkens bestämmelser om svindleri. En annan nyhet är att direktivets räckvidd inte är begränsad till transaktioner som genomförs på en marknadsplats eller av en yrkesmässigt verksam mellanhand, utan även omfattar direkta transaktioner mellan två parter. Förbuden i direktivet gäller såväl fysiska som juridiska personer.”

Det kan verka krångligt, men det är det egentligen inte, har man spridit falsk information för att påverka en aktiekurs, så har man gjort sig skyldig till brott som kan ge upp till två års fängelse, så enkelt är det. Det spelar inte heller någon roll om den falska informationen sprids på så kallade privata grupper, eller hur många som tagit del av den falska informationen.

De vanligaste kanalerna
På Facebook finns det massor med så kallade grupper. Det finns som intressegrupper för enskilda aktier och även mer generella grupper som kan diskutera alla möjliga aktier eller teknisk analys eller råvaror, ja helt enkelt allt möjligt som har med marknaden att göra. De här grupperna måste man ansöka om medlemsskap i och det finns moderatorer som ska hålla ordning på gruppen. Vissa av de här grupperna har uppåt 50,000 medlemmar.
Även Twitter har blivit ett populärt media att diskutera aktier i, vissa har massor med följare som ser de tweets som läggs ut.
Även Instagram har blivit en populär kanal att publicera sina aktietankar i.

Nätmäklarnas anonyma forum
På de sociala medierna är det inte så vanligt att man försöker att gömma sin identitet, de allra flesta har sina riktiga profiler även om det finns en del fejkade profiler även där.
Annat är det på de anonyma forumen som drivs av nätmäklare som Avanza eller Nordnet, där är alla som skriver anonyma och det kan väl närmast jämföras med ett vilda västern där människor kastar smuts på varandra på ett sätt de aldrig skulle göra om identiteterna var kända. Ett annat problem är ju såklart att det översvämmas med anonyma kommentarer som mycket väl skulle kunna vara brottsliga enligt ovan definition.
Jag känner inte till huruvida exempelvis Avanza är skyldiga att lämna ut identiteter till rättsväsendet, sannolikt är det nog så, det vore rimligt. Personligen tycker jag att anonymitet i såna här diskussioner är helt förkastligt och anonyma kommentarer eller skribenter kan inte tas på allvar. Det rimligaste vore att göra forumen offentliga och inte tillåta fejkprofiler, då skulle problematiken med marknadsmissbruk decimeras väsentligt.

Inte bara hausse
När man tänker på otillbörlig kurspåverkan så tänker man ju främst på dom som sprider positiv information om en eller flera aktier som gärningspersonen vill se öka i värde, men de här personerna har blivit mer sofistikerade än så nu för tiden. Numera är det inte ovanligt att man sprider falsk och negativ information om en aktie för att kursen ska falla för att gärningspersonen ska kunna köpa den billigare. Det är dessutom mycket lättare att sprida falsk negativ information än falsk positiv information. Var vaksam även på detta, i synnerhet om informationen kommer från anonyma eller fejkade profiler.

Men vad är ok och vad är olagligt?
Ja, definitionen är solklar, att sprida falsk information om en aktie är brottsligt. Det är dock inte särskilt sannolikt att man åtalas för detta. Om man ser till definitionen och tittar runt på lite aktieforum så inser man att brott begås hela tiden, ändå är det väldigt ovanligt att någon döms för otillbörlig marknadspåverkan. Det Ekobrottsmyndigheten har siktat in sig på är däremot internetforum där detta sker i organiserad form. Det tycker jag är bra och förhoppningsvis gör den signalen att det lugnar ner sig lite.

Stor skillnad på olika listor
De som försöker manipulera aktiekurser är smarta nog att göra det i aktier som går att påverka. Att försöka “snacka upp eller ner” aktier på de stora listorna är lönlöst och därför siktar sig de här individerna in sig på smålistorna där omsättningen är begränsad och spreaden är hög. I Sverige är det MTF:er som First North, NGM Nordic och Spotlight.

Grupperna gör otroligt mycket bra!
Vi på Finanstids Redaktion har ett mycket nära samarbete med aktieägargrupper och mitt i den här stormen som drar fram så måste jag lyfta fram allt bra som görs och sägs i de här grupperna. Över 20 % av all trafik till Finanstid kommer från sociala medier och det skulle vara bedrövligt om dessa människor som ägnar sig åt otillbörlig påverkan skulle se till att de här forumen skulle tvingas stänga.
Min personliga åsikt är att inte låta någon vara anonym, det skulle lösa stora delar av problematiken.

Med detta sagt hoppas jag att vi kan få igång en rejäl diskussion på Finanstids Facebooksida  där en tråd för varje debattartikel kommer att publiceras.

Skriven av: Mattias Ahlberg

 

 

 

Om veckans debattartikel
Veckans debattartikel är skriven av fristående krönikörer. De kan ofta skrivas i jagform och ska tolkas som åsikter som tillhör krönikören och inte av tidningen Finanstid som media. Krönikören ansvarar för att eventuella källhänvisningar, referenser etcetera är korrekta och granskade. finanstid.se tar inget ansvar för innehållet i debattartiklarna utöver en kontroll som görs för att tillse att ingen illegal eller direkt felaktig information som kan verka vilseledande förekommer.