Den danska ekonomin upplever för närvarande en dramatisk minskning av inflationen, med den lägsta siffran på 32 månader. Enligt den danska statistikbyrån sjönk prisökningstakten på årsbasis till endast 0,9 procent under september. Jämfört med augusti, då inflationen låg på 2,4 procent, är detta en påtaglig förändring.

En av de mest påverkande faktorerna bakom den nedåtgående inflationstakten är de sjunkande energipriserna. Priserna på energi har varit i en nedåtgående spiral under en längre tid, och detta har nu börjat avspegla sig i det övergripande inflationstalet.

Den underliggande inflationen, som rensas från de volatila energi- och råvarupriserna, har också sjunkit. Under augusti var den underliggande inflationen på 4,2 procent, men den har nu minskat till 3,7 procent under september.