Det Lundbaserade bioteknikbolaget Cellevate utvecklar nästa generations cellodlingssystem för att förändra dagens bioproduktion, meddelade idag att de framgångsrikt har avslutat sin senaste investeringsomgång och därmed säkrat totalt 39 miljoner kronor. Ledande investerare i rundan inkluderar Industrifonden i samarbete med European Innovation Council Fund (EIC Fund) och Onsight Ventures.

Cellevates egenutvecklade nanofiber-baserade teknologi, känd som Cellevat3d™, representerar en banbrytande innovation inom bioproduktion av nästa generations terapier, inklusive cell- och genterapier samt nya vaccin. Företagets nanomaterial ger cellerna en betydligt större yta att växa på, upp till 60 gånger större än dagens standardlösningar, vilket resulterar i högre celldensitet i kundernas bioreaktorer och därmed högre utbyte. Genom att övervinna begränsningarna med de traditionella materialen som används vid cellodling, möjliggör Cellevat3d™ lösningen för att tackla utmaningarna med skalbarhet inom bioproduktion. Cellevate har som mål att accelerera bioproduktionsrevolutionen genom att eliminera dessa flaskhalsar och göra det möjligt för fler patienter över hela världen att få tillgång till livsavgörande terapier.

Laura Chirica, PhD, CEO Cellevate säger: “Vi är oerhört glada över det stora stödet från en extremt stark grupp av investerare och som även delar vår vision om att transformera produktionen av nya biologiska läkemedel. Denna investering representerar en viktig milstolpe för vårt företag och utgör ett värdefullt stöd för potentialen hos vår Cellevat3d™-nanoteknik. Genom finansieringen kan vi påskynda vägen mot kommersialisering och sträva vidare mot vårt mål att åstadkomma en bestående påverkan på hälso- och sjukvården globalt.”

Kapitaltillskottet kommer att vara avgörande för att förverkliga Cellevates ambitiösa kommersialiseringsplaner och underlätta global produktlansering. Medlen kommer främst att användas för att anställa fler medarbetare, etablera en robust produktionskapacitet och lansera företagets banbrytande nanofiberbaserade produkter på nyckelmarknader.

Mala Valroy, Investment Manager på Industrifonden och tillträdande styrelseledamot i Cellevate, kommenterade: “Vi är imponerade av Cellevates nyskapande teknik och teamet bakom den. Denna investering återspeglar vårt engagemang för att stödja banbrytande företag som har potential att revolutionera branschen. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Cellevate när de nu avancerar sitt uppdrag att driva innovation inom bioproduktion.”

Herman Hauser, PhD, serieentreprenör, Venture Partner och rådgivare på Onsight Ventures kommenterade: “Eftersom cellodling och bioproduktionsprocesser spelar en allt viktigare roll letar vi efter nystartade företag såsom Cellevate, det vill säga företag med potential att etablera nya industristandarder.”

Svetoslava Georgieva, ordförande för EIC-fondens styrelse, sade: “EIC-fonden har etablerat sig som en stark kraft inom EU:s teknikintensiva investeringar. Denna unika form av finansiering via EIC – som kombinerar bidrag och eget kapital – har visat sig vara mycket attraktiv för Europas mest lovande, nystartade företag. Vår investering kommer att ge Cellevate möjlighet att skala upp sin nanoteknik och påskynda sin kommersiella lansering globalt.”