I takt med att reseplanerna för våren och sommaren börjar ta form, möts svenska medborgare av beskedet om en kraftig prisökning för utfärdande av nya pass. En snabbhandling kan dock ännu rädda situationen för den som önskar undvika den stundande kostnadsökningen. Det framgår på regeringens hemsida.

Snabba på för att undvika högre avgifter

För den reseintresserade svensken tickar nu klockan allt snabbare. Med en annonserad avgiftshöjning på hela 25 procent står det klart att det lönar sig att vara ute i god tid. Justitiedepartementet har offentliggjort att avgiften för att ansöka om både vanliga pass och extra pass kommer att höjas från nuvarande 400 kronor till 500 kronor.

Höjning träder i kraft denna vår

Det nya priset kommer att börja gälla från och med den 1 maj 2024, vilket ger en snäv tidsram för de som planerar att skaffa eller förnya sitt pass till det nuvarande, lägre priset. Justitiedepartementet informerar vidare att Polismyndigheten får i uppdrag att förbättra sin kostnadskontroll och öka effektiviteten inom den avgiftsfinansierade verksamheten.

Varför ökar avgiften?

Denna avgiftshöjning är en direkt följd av behovet att finansiera passverksamheten. Avgifterna som medborgarna betalar för sina pass anses vara en nödvändig inkomstkälla för att täcka kostnaderna för denna service. Polismyndigheten understryker vikten av att höja avgifterna för att kunna bibehålla en hög servicenivå och undvika ett växande underskott inom passverksamheten.

Ekonomistyrningsverkets analys pekar på behov av förbättringar

En genomförd analys av Ekonomistyrningsverket har pekat på att Polismyndigheten måste fördjupa sin kostnadsanalys för passverksamheten. Detta för att på ett effektivare sätt hantera de ekonomiska utmaningar som verksamheten står inför.

Vikten av god framförhållning

Med det nuvarande höga trycket på passansökningar är det viktigt att agera proaktivt. För att säkra ett pass till den nuvarande avgiften krävs det att man bokar ett möte med passexpeditionen i god tid. Det är också viktigt att komma ihåg att en giltig fysisk ID-handling måste presenteras vid ansökan.

Sammanfattningsvis står det klart att för de som planerar utlandsresor under det kommande året, finns det goda skäl att agera snabbt för att undvika den kommande prisökningen. Genom att vara ute i god tid kan man säkra sitt pass till en lägre kostnad och därmed också bidra till en smidigare start på sina reseäventyr.