Chordates behandling har erhållit viktig försäkringskod för kronisk rinit i Saudiarabien.
Chordate Medical Holding ABs , meddelar att bolagets distributör i Saudiarabien har erhållit en ersättningskod för försäkringsbetalning för K.O.S-behandlingar av kronisk rinit. Samma försäkringskoden kan nu användas av alla sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP/Klass A och klass B i Saudiarabien. Detta kan komma att utökas även till underliggande klasser av sjukhus. “Det är här är ett efterlängtat besked och ett resultat av enträget arbete från vår distributör i Saudiarabien. Vår partner har investerat mycket tid och pengar för att få detta på plats. I många marknader liksom Saudi så måste man få till stånd en ersättningskod för att affärerna ska börja ta fart. Det är mycket glädjande att se hur hårt arbete över ett antal år nu bär frukt. Kronisk nästäppa är ett uttalat hälsoproblem i gulfområdet, och vi ser fram mot att kunna hjälpa många patienter med deras problem – under de kommande åren. Vi har noterat viss försäljning till Saudi under det senaste året, något jag nu förutsätter kommer att accelerera”, säger Anders Weilandt, VD för Chordate.