Inledning

Catena AB, ett ledande bolag inom fastighetssektorn, har offentliggjort sina planer på att utforska möjligheten för en riktad nyemission av cirka 4,7 miljoner aktier. Denna åtgärd syftar till att stärka bolagets kapitalstruktur och underlätta framtida investeringar. Baserat på dagens stängningskurs skulle emissionen vara värd en bit över 2 miljarder. För denna process har Catena samarbetat med Carnegie Investment Bank, Swedbank och Van Lanschot Kempen.

Nyemissionens detaljer

Den föreslagna nyemissionen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare. Med ett accelererat bookbuilding-förfarande som metod för att fastställa teckningskurs och antalet nya aktier, förväntas detta förfarande avslutas innan börshandeln öppnar den 13 mars 2024. Detta strategiska drag har mottagit stöd från bolagets näst största ägare, WDP Invest NV, som visat en stark efterfrågan i enlighet med sitt befintliga ägande.

Bakgrund och motiv

Under det gångna året har Catena framgångsrikt genomfört investeringar trots en tuff ekonomisk miljö och har identifierat ytterligare attraktiva investeringsmöjligheter. Förvärvet av en fastighet i Hvidovre, Köpenhamn, markerar en expansion av bolagets danska portfölj och understryker Catenas ambition att stärka sin närvaro på marknaden. Med investeringsmöjligheter som uppgår till cirka 2 miljarder kronor, syftar nyemissionen till att finansiera dessa initiativ samt stödja bolagets utvecklingsprojekt och hållbarhetssatsningar.

Användning av emissionslikvid

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att kapitalisera på förvärvsmöjligheter, stärka utvecklingsprojekt och stödja bolagets expansion, inklusive hållbara energiprojekt. Dessa åtgärder förväntas inte bara främja en hållbar tillväxt per aktie utan också bidra till en mer balanserad finansiell riskprofil för Catena.

Avvikelse från företrädesrätt

Trots att en emission med företrädesrätt för aktieägare övervägdes, bedömde styrelsen att en riktad nyemission erbjuder en snabbare, kostnadseffektiv och mindre komplex process. Denna strategi är avsedd att diversifiera och stärka ägarbasen med institutionella investerare samtidigt som man minimerar exponeringen mot marknadsvolatilitet.

Lock-up-åtagande

Efter genomförandet av nyemissionen kommer Catenas styrelse och ledning samt WDP att underlätta en stabil marknad genom att inte sälja ytterligare aktier under en 180-dagarsperiod, med vissa undantag.

Sammanfattning

Genom denna riktade nyemission strävar Catena efter att stärka sin finansiella ställning och fortsätta sin tillväxtstrategi genom att kapitalisera på nya investeringsmöjligheter. Åtgärden reflekterar bolagets åtagande att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare samtidigt som man bibehåller en stark närvaro på marknaden.