Enligt den senaste Hemnets Köparbarometer för augusti 2023 visar undersökningen att fler bostadsköpare tror att bostadspriset sjunker under de kommande sex månaderna. Undersökningen ger en inblick i köparnas förväntningar och attityder på bostadsmarknaden, och resultaten kan vara viktiga indikatorer för den framtida utvecklingen på bostadsmarknaden.

Av de tillfrågade köparna i augusti var det 35 procent som uttryckte en tro på sjunkande bostadspriser, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med juli. Samtidigt minskade andelen köpare som tror på stigande priser med en procentenhet, från 27 procent i juli till 26 procent i augusti.

Den sammanlagda nettodifferensen mellan de som tror på stigande och sjunkande priser uppgick till -9 procentenheter i augusti. Detta innebär en minskning med 5 procentenheter sedan juli och återgår till samma nivå som noterades i juni.

Fördelningen av köparnas förväntningar på bostadspriserna ser ut som följer:

  • 25,8 procent tror på stigande priser (26,6 procent föregående månad)
  • 34,7 procent tror på sjunkande priser (31,0 procent föregående månad)
  • 40,5 procent tror på oförändrade priser (42,5 procent föregående månad)

En intressant observation är att prisförväntningarna i både Stockholm och Göteborg har ökat jämfört med föregående månad. I Stockholm steg nettosiffran från -3 till -1 procentenheter. Det innebär att det nu är nästan lika många köpare som tror på stigande priser som de som tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden under de kommande sex månaderna. Stockholm är för närvarande också det område där prisförväntningarna är starkast.

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterade resultatet och förklarade att prisförväntningarna sannolikt har påverkats av den ökade sannolikheten för ytterligare stigande räntor. Samtidigt noterade han att prisförväntningarna har ökat i både Stockholm och Göteborg, särskilt för lägenheter. Detta är intressant eftersom det är i storstäderna som priserna har återhämtat sig tydligt under de senaste månaderna.

Det är viktigt att komma ihåg att bostadsmarknaden är komplex och påverkas av många faktorer, inklusive räntor, ekonomisk konjunktur, och utbud och efterfrågan. Hemnets Köparbarometer ger en ögonblicksbild av köparnas förväntningar, men det är svårt att förutsäga exakt hur prisutvecklingen kommer att se ut framöver. Som alltid är det klokt att ta professionell rådgivning vid köp eller försäljning av bostad för att fatta välinformerade beslut på den ständigt föränderliga bostadsmarknaden.