Bostadsplattformen Hemnet redovisar minskad omsättning under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Även rörelsevinsten minskade under perioden.

Omsättningen sjönk med 0,8 procent och landade på 267,6 miljoner kronor, jämfört med 269,7 miljoner kronor tidigare år. Däremot ökade ARPL (genomsnittlig intäkt per publicerat objekt) med betydande 30,8 procent.

”Under kvartalet har vi märkt en fortsatt försiktighet bland både bostadssäljare och köpare, vilket resulterade i en minskning på 21,6 procent av nya bostadsannonser jämfört med samma period förra året när bostadsmarknaden var betydligt mer aktiv. Trots detta har vi lyckats öka våra intäkter från bostadssäljare med 3,9 procent”, Cecilia Beck-Friis, VD För Hemnet Group.

Det justerade ebitda-resultatet för kvartalet var 140,7 miljoner kronor, vilket innebär en justerad ebitda-marginal på 52,6 procent jämfört med 53,9 procent tidigare.

Rörelseresultatet uppgick till 121,7 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 45,5 procent, något lägre än 47,3 procent föregående år. Resultatet före skatt landade på 116 miljoner kronor jämfört med 126,3 miljoner kronor tidigare.

Efter skatt minskade resultatet till 91,9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 8,1 procent jämfört med föregående år. Resultatet per aktie hamnade på 0,94 kronor, lägre än tidigare 0,99 kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 125,7 miljoner kronor, jämfört med 141,3 miljoner kronor under samma period tidigare år.

”Att vi under detta utmanande kvartal har lyckats upprätthålla lönsamheten och öka våra intäkter från bostadssäljare visar att vi framgångsrikt navigerar genom en krävande marknad,” avslutar Cecilia Beck-Friis.