Hemfixarkedjan Clas Ohlson stiger närmare 8 procent på måndagen efter att ha rapporterat en ökning i försäljningen under juli månad med 11 procent, vilket motsvarar 775 miljoner kronor (699). Analytikerna hade i snitt väntat sig en uppgång på 4 procent, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Den organiska tillväxten i försäljningen steg med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och i lokal valuta ökade med 11 procent i jämförelse med föregående år. E-handelsförsäljningen ökade med 8 procent och nådde 68 miljoner kronor (63).

Butiksbeståndet har minskat netto med 4 butiker jämfört med samma period förra året och uppgår nu till 221 butiker (225).

”Vi har under juli månad framgångsrikt justerat vårt sortiment enligt rådande kundbehov. Trots en viss nedgång i efterfrågan på säsongsbetonade produkter på alla marknader, har vi istället sett en ökning i försäljningen av vårt grundsortiment”, påpekar Kristofer Tonström, verkställande direktör och koncernchef.

”Norge fortsatte att bidra starkt till helheten med en organisk försäljningsökning om 13 procent. Samtidigt har den norska kronan stärkts väsentligt under den senaste tiden vilket bidrar till att den totala försäljningsökningen når högre än den organiska – upp 11 procent”, fortsätter Kristofer Tornström.

”Ytterligare makrofaktorer som inflation och valutaeffekter från den amerikanska dollarn fortsätter dock att ha en negativ påverkan, och arbetet med att minska kostnaderna kommer fortsatt vara en hög prioritet”, avslutar chefen för Clas Ohlson.