Februari månad har visat på en försiktig uppgång på bostadsmarknaden över hela riket, med en ökning av priserna på bostadsrätter med 0,4 % och villor med 0,5 %. Detta enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik. På årsbasis har bostadsrätterna sett en ökning på 1,6 %, medan villapriserna har minskat med 0,5 %.

Bostadsrätter

I centrala Stockholm har priserna på bostadsrätter ökat med över 1%, med små förändringar noterade i övriga delar av Storstockholm, Storgöteborg och centrala Malmö. Däremot har priserna minskat med drygt 1 % i Stormalmö. På årsbasis visar prisförändringarna en variation från nästan oförändrat i centrala Göteborg till en ökning på över 2 % i centrala Malmö. På länsnivå visar statistiken en bred spridning i prisutveckling, från en ökning på 9 % i Blekinge till en minskning på 9 % i Gotland.

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket + 0,4 % – 1,5 % + 1,6 % 43 926
Centrala Stockholm + 1,3 % + 0,9 % + 2,1 % 104 455
Stor-Stockholm + 0,5 % – 1,7 % + 2,0 % 64 253
Centrala Göteborg + 0,3 % – 3,2 % – 0,5 % 61 874
Stor-Göteborg + 0,1 % – 3,1 % + 2,0 % 44 897
Centrala Malmö + 0,2 % + 1,0 % + 2,5 % 37 156
Stor-Malmö – 1,1 % – 0,7 % + 1,4 % 32 874

Villor

För villamarknaden rapporterar Svensk Mäklarstatistik om prisökningar i både Storstockholm och Stormalmö med nära 1 % i februari, medan Storgöteborg upplevde en ännu större uppgång på nära 2 %. På årsbasis är priserna stabila i Storstockholm och Storgöteborg, medan Stormalmö sett en ökning på nära 2 %. Liksom för bostadsrätterna varierar prisutvecklingen bland länen avsevärt, från en ökning på 5 % i Jämtland till en minskning på 5 % i Blekinge.

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 0,5 % – 1,1 % – 0,5 % 3 843 000
Stor-Stockholm + 0,9 % – 0,1 % + 0,2 % 6 798 000
Stor-Göteborg + 1,6 % + 0,1 % + 0,1 % 5 457 000
Stor-Malmö + 0,7 % – 1,2 % + 1,6 % 5 001 000

Marknaden

Antalet sålda bostäder har ökat jämfört med förra året, med 12 500 sålda enheter i februari, vilket är en ökning på 10 % jämfört med samma månad föregående år. Av dessa var 8 800 bostadsrätter, en ökning med 8 %, och 3 700 villor, vilket innebär en ökning med 14 %.

Mäklarsamfundets kommentar

Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet, ser den ökade försäljningen som ett positivt tecken på att bostadsmarknaden börjar vakna till liv efter en lång period av dvala. Det återstår att se om trenden fortsätter, men försäljningssiffrorna för januari och februari är jämförbara med samma period 2019, vilket tyder på en stabilisering av bostadsmarknaden.

Prisstatistik

Svensk Mäklarstatistik presenterar detaljerad prisstatistik för både bostadsrätter och villor, som visar en varierad bild av marknaden. Medan bostadsrätter på riksnivå och i storstadsområdena visar på en positiv trend, visar villamarknaden en mer blandad utveckling med regionala skillnader. För fritidshus ser marknaden en nedgång på 5,3 % på årsbasis, vilket speglar en mer utmanande marknad för denna bostadstyp.

Sammantaget tyder de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik på en viss uppgång på bostadsmarknaden, men med tydliga regionala skillnader och varierande utveckling beroende på bostadstyp. Med en ökande volym sålda bostäder finns det tecken på att marknaden återhämtar sig, men framtiden är fortfarande oviss och beroende av flera faktorer, inklusive ekonomiska förutsättningar och ränteläget.

Källa: Svensk Mäklarstatistik