En växande optimism på bostadsmarknaden

I den senaste undersökningen från Länsförsäkringar visar det sig att fyra av tio svenskar, motsvarande 40 procent, förutspår ett prislyft på bostadsmarknaden det kommande året. Denna optimism reflekterar en ökande trend där skillnaden mellan andelen svenskar som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser har vuxit för tredje månaden i rad. Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, kommenterar den rådande stämningen: “Efter ett år av stor osäkerhet kring ekonomin märker vi en ökad optimism hos de som besöker visningar. Vi prognostiserar att Riksbanken kommer att sänka räntan vid midsommar, vilket kan leda till en minskning av bostadsköparnas nuvarande övertag. Under hösten förväntar vi oss att priserna kommer att börja stiga igen.”

Boprisbarometern indikerar positiv trend

Länsförsäkringars Boprisbarometer, som mäter den procentuella skillnaden mellan andelen svenskar som tror på högre bostadspriser om ett år jämfört med andelen som tror på lägre, har stigit för tredje månaden i rad. I januari nådde barometern en nivå på 25 procent, upp från 23 procent månaden innan. “Det ser ljusare ut”, menar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. “Inflationen visar en nedåtgående trend och vi förväntar oss att de rörliga bolåneräntorna kommer att minska till sensommaren. Detta, i kombination med förväntade reallöneökningar, ger en positiv bild för framtiden.”

Regionala skillnader och åldersperspektiv

Undersökningen visar också på regionala skillnader i optimismen på bostadsmarknaden. I Västsverige noterades den största ökningen av Boprisbarometern, från 24 till 31 procent, medan nettotalet i Stockholm sjönk. Bland yngre svenskar, under 29 år, ökade optimismen markant, från 19 till 30 procent. Detta står i kontrast till äldre åldersgrupper, där optimismen minskade.

Fortsatta utmaningar trots positiva signaler

Trots de positiva signalerna finns det fortfarande utmaningar på horisonten. “Vi måste hantera flera utmaningar och orosmoln”, påpekar Westerberg. Han lyfter fram att räntorna förväntas vara höga en god bit in på 2024, att många kommer att se påtagliga höjningar av bostadsrättsföreningens avgifter, och att arbetsmarknaden kan komma att försvagas under året.

Sammanfattning

Den senaste Boprisbarometern från Länsförsäkringar visar på en växande optimism bland svenskar gällande bostadspriserna. Fyra av tio tror på ett prislyft det kommande året, och optimismen sprider sig över olika regioner och åldersgrupper. Även om det finns utmaningar kvar att hantera, tyder mycket på att bostadsmarknaden kan vara på väg mot ljusare tider.

Länsförsäkringars tre tips – så kan du agera när räntorna är höga

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan fortsätter stiga ännu mer. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan, åtminstone på delar av lånet.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.
Länsförsäkringars fem tips – så lyckas du med bostadsaffären på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Under 2022 föll bostadspriserna på de flesta platser medan de den senaste tiden varit relativt stabila. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Anmäl intresse
Många bostäder läggs ut som ”kommande” på mäklarnas hemsidor. Kontakta mäklaren innan boendet är ute på marknaden för att inte gå miste om eventuella förhandsaffärer. För den som ska sälja är förhandsmarknaden ett bra sätt att känna av spekulanternas intresse för bostaden.

4. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

5. Läs på
Gör en lista på vad som är viktigast för dig i din nya bostad och undersök prisstatistik och slutpriser. Då kan du känna dig beredd på de ekonomiska förutsättningarna för din bostadsaffär.