Husqvarna rusar 12 procent på fredagen, till en början utan förklaring, kort där efter stod det dock klart att tyska Bosch köpt en storpost i Husqvarna. Det tyska industribolaget Bosch har ingått avtal om att köpa totalt 12 procent av aktierna i Husqvarna, detta framgår enligt ett pressmeddelande som Bosch publicerade.

Bosch meddelade att man köpt närmare 5 procent av aktierna i Husqvarna, samtidigt som de ingått ett avtal om ett finansiellt instrument, villkorat av brasilianska myndighetsgodkännanden, som ger dem rätt att förvärva ytterligare 7 procent av aktierna.

Syftet med affären är att stärka samarbetet mellan företagen när det kommer till batteriutveckling. Sedan 2020 har bolagen ingått en “batterialians” i syfte att utveckla uppladdningsbara batterier.

Husqvarnas idag enskilt största ägare investmentbolaget Investor, har inte sålt några aktier, och ser sitt aktieinnehav som långsiktigt, det säger Investors kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har 17 procent av kapitalet och 33 procent av rösterna i Husqvarna och tycker det är ett fantastiskt bolag, som är drivande i omställningen från fossilt till elektrifierat och uppkopplade produkter. Det är fler som delar vår syn, kan man säga efter att ha sett Bosch pressmeddelande”, säger hon.

Lundbergföretagen är den näst största ägaren i Husqvarna som enligt ägardatatjänsten Holdings per den 28 december i fjol ägde 7,6 procent av kapitalet och 25,4 procent av rösterna i Husqvarna har även varit i kontakt med Nyhetsbyrån Direkt.

Lundbergföretagens vice vd Claes Boustedt uppgav vid en första kontakt att företaget inte ville kommentera frågan. Han har dock senare återkommit till Direkt med ett klargörande.

”För att vara tydlig har vi inte sålt några aktier i Husqvarna”, säger han.