Avgifter för mäklare, regeringsuppdrag väcker positiva reaktioner inom mäklarbranschen

I en tid av ökande krav på transparens och rättvisa inom olika branscher har regeringens senaste initiativ att utvärdera kostnadsstrukturen för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och deras företag mottagits med öppna armar inom mäklarvärlden. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har fått i uppdrag att genomföra en noggrann granskning, ett uppdrag som bär löfte om att föra med sig stora förändringar för både enskilda mäklare och fastighetsmäklarföretag.

Hopp om rättvisa avgifter

Detta uppdrag innebär att FMI ska redovisa nuvarande och förväntade genomsnittliga kostnader per ärende för tillsyn av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. Dessutom ska myndigheten utreda i vilken utsträckning dessa kostnader varierar beroende på företagets storlek. Fastighetsmäklarförbundet (FMF), som representerar svenska fastighetsmäklare, har länge efterfrågat en mer transparent och rättvis avgiftsstruktur. Med detta uppdrag ser de en möjlighet att åstadkomma just det.

“Vi anser det inte vara rimligt att fastighetsmäklare som driver ett eget AB med bara sig själv som anställd ska betala samma avgift som ett företag med 20 anställda. Här skulle FMF vilja se en ny differentierad modell som tar hänsyn till storleken på bolag”, förklarar Carola Russmark, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

FMI:s uppdrag och förväntningar

FMI har tidigare upplevt en obalans mellan intäkter från ansökningsavgifter, som ledde till underskott, och årliga avgifter, som resulterade i överskott. Med regeringens uppdrag förväntas myndigheten nu föreslå en eller flera nivåer på avgiften för ansökan om registrering och den årliga avgiften, så att de speglar de faktiska kostnaderna för myndighetens verksamheter.

En framtid med ökad rättvisa

Fastighetsmäklarförbundet ser positivt på att överskottet av årliga avgifter nu kommer att granskas. De hoppas att detta inte bara kommer att leda till mer rättvisa avgifter för verksamma mäklare utan också skapa mer rättvisa förutsättningar bland företagare inom branschen.

FMI har fram till den 3 maj 2024 på sig att redovisa sina resultat till Regeringskansliet. Det återstår att se vilka specifika förslag myndigheten kommer att lägga fram och hur dessa kommer att tas emot av branschen. Men en sak är säker: regeringens initiativ har väckt hopp om en mer transparent och rättvis framtid inom mäklarbranschen.