AZ Design, ett namn som resonanserar starkt i möbelbranschen, har gjort markanta avtryck under ledning av VD Andreas Zwahlen.

I en exklusiv intervju med Finanstid.se, delar Zwahlen med sig av insikter och visioner som har drivit företaget till framträdande höjder. Med en bakgrund djupt rotad i möbelmarknaden, lyfter Zwahlen fram hur hans passion och expertis har format AZ Design till en ledare inom skräddarsydda möbler för offentliga miljöer.

Genom att sätta kreativitet, kvalitet och kundfokus i förgrunden, har företaget inte bara uppnått stark trovärdighet och expertis, men också skapat en framtid full av spännande möjligheter. Denna berättelse är inte bara om möbler eller design, utan om en visionärs ambitioner att driva gränserna för innovation och hållbarhet inom branschen.

Från personaliserade kundrelationer till en omfattande hållbarhetsagenda, berättar Zwahlen om utmaningarna och triumferna i att leda ett “Superföretag”.

Hans personliga engagemang i designprocessen och en stark tro på teamarbete och företagskultur framhäver hans unika ledarstil. Denna artikel från Finanstid Exclusive utforskar de djupare lagren av en ledare och ett företag som strävar efter att inte bara anpassa sig till, utan också forma framtiden för möbeldesign.

Vad inspirerade dig att starta AZ Design, och hur har dina tidigare erfarenheter påverkat företagets utveckling?
Att grunda företaget var en naturlig följd av min passion för möbler och min övertygelse om att jag kunde erbjuda något unikt på marknaden. Min bakgrund inom möbelmarknaden, mina tidigare erfarenheter och expertis har varit avgörande för företagets utveckling. Jag har arbetat inom branschen i många år och byggt upp ett starkt nätverk av leverantörer och samarbetspartners. Dessa erfarenheter har gett mig insikter om branschens behov och trender, vilket har varit ovärderligt när det gäller att utveckla våra tjänster och produkter.

Hur skulle du beskriva företagets kärnvärden, och hur reflekterar dessa värden i ditt dagliga arbete och företagsbeslut?
Våra kärnvärden inom företaget är kreativitet, kvalitet och kundfokus. Dessa värden genomsyrar allt vi gör så mycket som det är möjligt och påverkar våra dagliga arbetsrutiner. Genom att följa detta i vårt dagliga arbete och i våra beslut har vi byggt upp ett starkt varumärke som står för hög trovärdighet och expertis inom främst möbler till restaurang, kontor och konferensmiljö. Detta har starkt bidragit till vår framgång och tillit från våra kunder. Vi är stolta över att vara i framkant med det senaste inom vårt segment och strävar alltid efter att vara branschledande när det gäller kreativitet och kvalitet.

Kan du berätta om din vision för AZ Design och hur du ser på företagets framtid?
Min vision för företaget är att fortsätta att vara en av de ledande aktörerna inom vårt segment. Jag ser företagets framtid som spännande och full av möjligheter,
som ett företag som aldrig slutar att utvecklas och alltid strävar efter framgång. Genom att fortsätta att fokusera på främst kvalitet och kundtillfredsställelse hoppas, och tror jag, att vi kommer att fortsätta vara en betrodd och framgångsrik aktör.

Hur skiljer sig AZ Design från andra företag inom samma bransch, särskilt när det gäller skräddarsydda möbler för offentliga miljöer?
Då jag själv som ägare har över 20 års erfarenhet inom skräddarsydda (custom made) möbler för offentliga miljöer, sitter jag idag på mycket erfarenhet och expertis här. Jag vet hur branschen fungerar, har ett starkt nätverk och kontakter. Det stärker också AZ Designs möjlighet att kunna erbjuda en helhetslösning för kunderna. Vi utökar även vårt utbud kraftigt för att kunna nå ut väldigt brett oavsett vilken bransch kunden kommer ifrån.

Hur hanterar företaget konkurrensen på marknaden, och hur har ni lyckats upprätthålla en stark position?
Genom vår förmåga att differentiera oss genom kreativitet, skräddarsydda lösningar, brett och unikt utbud kombinerat med vårt engagemang för kvalitet, kundrelationer och hållbarhet, har bidragit till att upprätthålla vår starka position på marknaden och hantera konkurrensen framgångsrikt. Vi är ständigt i utveckling och anpassar oss för att möta de nya utmaningarna och möjligheterna som branschen erbjuder.

Hur går processen till när ni skapar nya möbeldesigner, och hur involverar du dig personligen i denna process?
Det är huvudsakligen jag som tar fram ny design för främst stoppmöbler, detta görs givetvis i nära dialog med produktionsansvarig i fabriken. Många gånger när det är skräddarsydda möbler vi pratar om är det vanligt att i princip varje kund kan få en helt egen design. Med andra ord är många kunder med och skapar/designar sin egen unika möbel, i detta fall främst restaurangsoffor.

Vilken roll spelar innovation i företagets strategi, och hur håller ni er uppdaterade med de senaste trenderna inom möbeldesign?
Vi tror att kontinuerlig innovation är nyckeln till att hålla oss relevanta och konkurrenskraftiga i en snabbföränderlig bransch som möbeldesign. Genom att integrera innovation i vår företagskultur och strategi kan vi ständigt utveckla och förnya vårt produktutbud, vilket gör oss mer attraktiva för både befintliga och potentiella kunder. Det hjälper oss också att behålla vår position som en pålitlig och intressant aktör inom möbelbranschen och att möta de föränderliga kraven och förväntningarna hos våra kunder.

Hur arbetar AZ Design med att upprätthålla och förbättra kundrelationer, och vilka metoder använder ni för att säkerställa kundnöjdhet?
Att upprätthålla och förbättra kundrelationer är av yttersta vikt för AZ Design. Vi anser att nöjda kunder är avgörande för företagets framgång och långsiktiga relationer. Inom främst restaurangsegmentet kan man få en väldigt långsiktig relation med kunden, då en restaurang gör många inköp årligen. Vi har mycket att vinna på att få nöjda kunder. Genom att prioritera kundrelationer och kontinuerligt sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar har vi lyckats bygga lojala och nöjda kunder. Dessa starka kundrelationer är en av de viktigaste faktorerna bakom vår framgång och vår förmåga att behålla en stark position inom våra segment: restaurang, kontor och konferensmöbler.

Kan du ge exempel på hur personlig service och engagemang har bidragit till framgångsrika kundrelationer?
Det handlar nog främst om kundens första intryck och att kunden känner sig sett och mött. Att ge alla kunder lika professionell service och engagemang oavsett hur stor deras offert eller order är.

Hur integrerar AZ Design hållbarhetsprinciper i sin verksamhet, och på vilket sätt påverkar detta er produktutveckling?
Hållbarhet är en integrerad del i företaget och påverkar vår produktutveckling genom att vi aktivt söker lösningar som är miljövänliga, ekonomiskt hållbara och samtidigt möter våra kunders behov och förväntningar. Detta stärker vårt engagemang för att vara en ansvarsfull aktör inom möbelbranschen och bidrar till en mer hållbar framtid.
Inom främst kontorsmöbler erbjuder vi kunder att återbruka befintliga möbler som dem har.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med att driva ett miljömedvetet företag inom möbelindustrin?
Att driva ett miljömedvetet företag inom möbelindustrin kräver att man måste hantera utmaningar som materialval och konkurrens, samtidigt som det erbjuder möjligheter i form av ökad efterfrågan, innovation och långsiktig lönsamhet. De senaste åren har det blivit enorm skillnad inom främst kontorsmöbler där vi märker att många företag tänker utifrån ett miljöekonomiskt perspektiv. De vill återbruka eller köpa och sälja begagnade kontorsmöbler mer än tidigare.

Vilka är några av de största utmaningarna du har stött på som VD för AZ Design, och hur har du hanterat dem?
Jag har hanterat utmaningar genom att vara flexibel, strategisk och engagerad i att driva AZ Design framåt. Att vara beredd att lära sig från misslyckanden, anpassa mig till förändringar och vara öppen för nytänkande, har varit viktiga faktorer för att övervinna utmaningarna och uppnå framgång som entreprenör. Det är viktigt att ha ett bra nätverk och ett stort tålamod. Att bygga ett företag tar tid om man tänker långsiktigt.

AZ Design har utnämnts till “Superföretag” två år i rad. Vad anser du är de främsta faktorerna bakom dessa framgångar?
Det är en kombination av väldigt många faktorer, men just för denna utmärkelse handlar det mycket om att vi byggt upp och prioriterat lönsamheten i företaget i ett tidigt skede. Vi har sett till att öka omsättningen utan att tappa lönsamt och därmed kunnat återinvestera vinsterna i utveckling. Har man det tankesättet från början i företaget har man mycket vunnet. Det gäller att bygga upp ett starkt kapital för att kunna överleva eventuella lågkonjunkturen, pandemier etcetera Det många e-handlare som haft stora svårigheter då dem tidigare överlevt helt på riskkapital.

Finns det planer på att utvidga verksamheten ytterligare, antingen geografiskt eller genom nya produktlinjer?
Som jag ser det finns det inga begränsningar här, men att utöka produktlinjerna gör vi ständigt. Tror vi har väldigt mycket att vinna på att kunna bli en helhetsleverantör till företagen. AZ Design skall vara den aktören man alltid vänder sig till för de flesta inköpen som görs årligen inom våra segment. Inom kort kommer vi till exempel addera restaurangmaskiner till vårt segment, vilket kommer innebära att vi blir helt kompletta inom restaurang.

Hur ser du på framtiden för e-handel inom möbelindustrin, och hur planerar AZ Design att anpassa sig till dessa förändringar?
Viktigt är att vi förstår vikten av att vara flexibla och anpassa oss till förändringar inom e-handeln. Det kan innebära att vi behöver justera vår produktmix, marknadsföringsstrategi eller skruva lite på vår affärsmodell för att möta nya krav och möjligheter. Vi tror på att kombinera det bästa av online- och offlinevärlden för att erbjuda våra B2B-kunder en enastående köpupplevelse samtidigt som vi upprätthåller vårt engagemang för kvalitet och expertis inom våra produkter och tjänster. Som även många vet är B2B-ehandeln endast i början av sin resa jämfört med försprånget som B2C har. Det kommer garanterat dyka upp många möjligheter för företag speciellt om man ligger i framkant här.

Hur balanserar du ditt krävande arbete som VD med ditt privatliv? Finns det specifika rutiner eller aktiviteter som hjälper dig att koppla av och återhämta dig?Det är ett ständigt val man gör gällande prioriteringar. Tiden är den största utmaningen om man jobbar mycket och samtidigt har en familj. Vad jag insett med åren är att fysisk aktivitet är det bästa för mig för återhämtning och avkoppling. Jag har spelat tennis hela livet och gör det regelbundet idag, just denna rutin är något som jag måste få in i schemat. Är kroppen i balans blir prestationen på arbetet väldigt mycket bättre.

Vilka är de viktigaste källorna till inspiration i ditt liv, både professionellt och personligt?
Jag skulle nog säga att jag lever fullt som en entreprenör, kan få idéer och finna bra lösningar i princip när som helst. Vad jag upplevt på senare tid är att det oftast varit bra att komma ifrån arbetet ett tag, vara med familjen och på så sätt få ny energi och idéer, något jag har börjat värdesätta mer och mer.

Hur viktig är personlig och professionell utveckling för dig, och hur ser du till att ständigt växa och lära dig nya saker?
Tycker det är mycket viktigt, min personlighet har även drivkraften och nyfikenheten att jag alltid vill framåt. Genom att kontinuerligt växa och lära mig nya saker kan jag bättre hantera framtida utmaningar, identifiera möjligheter och hålla mitt företag i framkant inom branschen. Det är en investering som ger avkastning både för mig personligen och för företagets framgång på längre sikt.

 

 

 

 

 

 

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Skulle nog säg att jag har en modern ledarstil, att skapa en balans mellan att uppnå resultat, stödja och utveckla medarbetare för att skapa en hållbar och framgångsrik organisation. Kortfattat skulle jag nog säga, prestigelös, lyhörd, coachande och agil är det som utmärker sig mest i min ledarstil.

 

Hur ser du på betydelsen av teamarbete och samarbete inom företaget?

Det är något som är mycket viktigt för att uppnå framgång och hållbarhet i företaget. För att främja dessa arbeten är det viktigt att skapa en företagskultur som värdesätter och uppmuntrar dessa principer. Det kan exempelvis inkludera att etablera tydliga kommunikationskanaler, främja öppen dialog, erbjuda möjligheter till utbildning och utveckling, och erkänna och belöna framgångsrikt arbete. Det är genom samarbete som vi kan utnyttja våra olika styrkor och färdigheter för att möta alla nya utmaningar som vi står inför.