Försäljningen av begagnade fordon steg under sista kvartalet 2023, vilket ledde till en ökning av det totala antalet sålda bilar under året. En rapport från bilförmedlaren Kvdbil visade en särskilt noterbar ökning av exporten, där 142 758 bilar såldes till utlandet – en ökning med 30 procent.

Under föregående år ökade försäljningen av begagnade bilar med 0,4 procent, och totalt sett såldes 1 197 414 bilar via bilhandel, privatförsäljning och företagsaffärer jämfört med 1 192 915 bilar under 2022. Den marginella ökningen ska dock ses mot bakgrund av det inledande kvartalets svaga försäljning. Därefter har försäljningen ökat tre kvartal i följd jämfört med samma period det föregående året. Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 0,7 procent, där 280 905 bilar såldes.

– Året började med en kalldusch, men därefter blev det ljusare och ljusare. Höga räntor och ett tuffare ekonomiskt läge har successivt styrt köparna till andrahandsmarknaden. Sedan har vi fortfarande en bit kvar till normala försäljningsnivåer. Min bedömning är att vi kan vara där om något kvartal, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Priserna på begagnade bilar kan också återhämta sig. Efter en kraftig nedgång i oktober och november som helt eliminerade ökningen för 2023, visade data från auktioner på kvd.se en kraftig uppgång (+4,6 %) i december. Det resulterade i en total ökning på 5,3 procent för året.

– Vi kan se att uppgången framför allt drivs av bilar i prisklasserna mellan 100 000 upp till 400 000 kronor. Dessa har blivit mer efterfrågade nu när många försöker kapa månadskostnaden. Exklusiva bilar över 500 000 kronor fortsätter däremot att sjunka i pris, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Fjärde kvartalet visade ökad försäljning i åtta av Sveriges 21 län, med störst ökning i Stockholms län (+7,5 %), Hallands län (+5,6 %) och Blekinge län (+4,5 %). Exporten minskade marginellt under kvartalet, men under hela 2023 sågs en kraftig ökning, där 142 758 bilar exporterades, vilket är 24 512 fler än det tidigare rekordet från 2019.

En svag svensk krona och förbättrad logistik låg bakom det rekordhöga exporttalet för 2023. Jämfört med 2022 ökade exporten med 30,4 procent. De bilar som vanligtvis exporteras är bara några år gamla, varav cirka var fjärde bil är laddbar. Odsberg varnar för att om exporttrenden fortsätter, kan det utgöra ett hot mot Sveriges gröna omställning.

– Under det fjärde kvartalet ser det dock ut som att exporten minskade något, vilket skulle kunna kopplas till kronans återhämtning de senaste månaderna. Men det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om detta då det brukar finnas en eftersläpning i exportstatistiken, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.