Har du fått påökt? Då kan det vara så att du tillhör den ökande gruppen som måste betala statlig inkomstskatt i år – om du inte väljer att löneväxla. Det beskriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

”Löneväxling kan passa för den som har möjlighet att avstå en del av sin lön idag, för att istället få extra insättningar till pensionen”, säger Handelsbankens pensionsexpert Martin Björgell.

“Det är bra att skaffa sig en helhetsbild över sin pension för att på så sätt se om löneväxling kan vara ett alternativ”, säger Robert Enhol, pensions- och försäkringsspecialist på Handelsbanken i Dalarna.

För att få full inbetalning till den allmänna pensionen under 2024 behöver man tjäna 614 934 kronor (51 245 kronor per månad). Detta är en ökning med 2 278 kronor per månad eller 2,6 procent jämfört med föregående år. Med de fasta basbeloppen kan man planera hur man kan optimera sitt pensionssparande under det kommande året.

”Det påverkar både den som har, eller funderar på löneväxling, men även landets alla företagare som ofta styr uttag av lön och avsättning till tjänstepension själv, säger Martin Björgell, pensionsexpert på Handelsbanken.

Lönsamt att löneväxla för fler

Regeringen har också beslutat att frysa uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt, vilket innebär att fler människor i år når gränsen för när det blir fördelaktigt att använda löneväxling.

”Löneväxling kan passa för den som har möjlighet att avstå en del av sin lön idag, för att istället få extra insättningar till pensionen. Men tänk på att månadslönen efter löneväxlingen behöver uppgå till 51 275 kronor för att både ge maximal inbetalning till den allmänna pensionen samt få en positiv skatteeffekt i det korta perspektivet”, säger Martin Björgell.

Löneväxling är ett avtal mellan anställd och arbetsgivare och erbjuds som en valbar förmån av många arbetsgivare. För de företag där det inte redan är reglerat i företagets pensionspolicy kan det vara lämpligt att överväga detta nu när löneväxla blir en möjlighet för fler.

Viktigt att skaffa sig en helhetsbild

Robert Enhol är pensions- och försäkringsspecialist på Handelsbanken i Dalarna:
“Det är bra att skaffa sig en helhetsbild över sin pension för att på så sätt se om löneväxling kan vara ett alternativ.”

Handelsbanken erbjuder personlig service dygnet runt via telefon och har det största kontorsnätet i Sverige med över 200 lokala kontor.

“Jag tycker att det är viktigt att träffa kunder som vill diskutera sin pension i ett personligt möte, där vi i lugn och ro kan gå igenom kundens mål och behov”, säger Robert Enhol.

Så påverkar höjningen landets företagare

För företagare utan kollektivavtal krävs det att de själva tecknar avtal om tjänstepension och trygghetsförsäkringar och anmäler sin månadslön som grund för inbetalningar till ålderspension och nivån på sjukförsäkringen. Många företagare väljer att förhålla sig till basbeloppen då de styr över sin lön, avsättning till tjänstepension och utdelningsbeslut.

”Det kan vara lockande med utdelning, men för de flesta företagare är det bättre att börja med att ta ut rätt lön. Man vill både få full inbetalning till den allmänna pensionen och de trygghetssystem som styr social- och föräldraförsäkringar. Därefter är det ofta gynnsamt att utnyttja avdragsrätten för sparande till tjänstepension, där huvudregeln är att det är avdragsgillt för företaget upp till 35 procent av lönen”, säger Martin Björgell.

Många företagare behöver ta ut en högre lön och anmäla detta till sitt försäkringsbolag för att undvika att höjningen av inkomstbasbeloppet slår mot deras pension.

Fakta om basbeloppen:

  • Hösta pensionsgrundande inkomst (PGI) 2024: 571 500 kronor, vilket motsvarar en lön på 614 934 kronor (51 245 kronor per månad) för att erhålla maximal pensionsinbetalning.
  • Brytpunkt för statlig inkomstskatt (52 procent, beroende på kommunalskatt) 2024: 615 300 kronor (51 275 kronor per månad) för personer under 66 år och 707 200 kronor (58 933 kronor per månad) för de som fyllt 66 år vid årets början.

Fakta om att löneväxla

För att löneväxling ska vara fördelaktigt krävs det att lönen efter löneväxlingen överstiger 51 245 kronor (för år 2024), så att den allmänna pensionen inte påverkas negativt.

Att använda löneväxling innebär högre pensionspremier men är kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Eftersom det är mer förmånligt för arbetsgivaren att göra avsättningar till pension för sina anställda än att betala ut lön, kan företaget öka avsättningen till pensionen med cirka 6 procent om du väljer att använda löneväxling. Avstår du 1 500 kronor av din lön per månad kan arbetsgivaren betala in cirka 1 590 kronor till din pensionsförsäkring. För arbetsgivaren är det kostnadsneutralt att öka pensionspremien med cirka 6 procent jämfört med att betala ut lön, detta beror på att den särskilda löneskatten är lägre än arbetsgivaravgiften på lön.