Det på Spotlight listade bolaget Amnode kom i veckan med flera pressmeddelanden om sin finansiella ställning. Läget är osäkert just nu till följd av den osäkerhet som råder för Amnodes kunder, men rörelsekapitalet bedöms vara tillräckligt för de kommande tre månaderna. Styrelsen bedömer emellertid att det finns en stor osäkerhet att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver.

Amnode säger att den stora osäkerheten avser läget i allmänhet i världen och för bolagets nordiska storkunder inom tunga fordon. Därmed är den löpande osäkerheten stor förutsättningarna för Amnode förändras veckovis. Framför allt avseende utvecklingen efter sommaren, Q3 och Q4 är svårbedömd, både avseende samhällets fortsatta stöd och Amnodeskunders behov av produktion allteftersom dom nu startar upp sina egna leveranser.

Amnodesåtgärder och det faktum att kunderna har börjat sin produktion och samhällets stöd innebär lättnader och ingen omedelbar kapitalbrist föreligger för Amnode. Styrelsen säger emellertid att situationen är extremt osäker, svårplanerad och helt avhängig takten på Amnodes kunders ökning av produktionen de kommande månaderna och inför kvartal tre 2020. Amnodes framtid styrs även av vilken utvecklingskurva kundernas produktion landar på och sedan kan vidmakthålla med förhoppning om tillväxt igen.

Amnodes styrelse har sagt att de återkommer med närmare information så snart sådan finns.